Enqûete Oldambt

Logo OldambtDe komende tijd willen we aan de slag met een enquête, het werven van actieve leden en het benaderen van lokale organisaties in de aanloop naar de verkiezingen in 2018.

Diverse fietsknooppunten in Oldambt komen in aanmerking voor verbetering, ofwel door betere verbinding ofwel door juiste informatie op de knooppuntborden. Er is nog behoorlijk achterstallig werk in deze regio.

De afgelopen periode hebben we diverse overleggen gehad, o.a. met Routebureau, gemeente Oldambt, provinciale vertegenwoordigers Fietsersbond e.a. Verder waren we aanwezig bij een informatieavond over het Omgevingsplan en Oldambtster dorpsverenigingen. Daarnaast hebben we veldverkenningen uitgevoerd, o.a. naar een niet actief bewaakte spoorovergang en onveilige plattelandswegen.

Categorieën