De staat van fietsverbindingen

De staat van diverse fietsverbindingen in de gemeente Oldambt laat veel te wensen over en is ver beneden de maat. Dat blijkt wel uit deze foto’s van het fietspad Beerta-Drieborg/Bad Nieuweschans.

Fietsersbond Oldambt heeft in 2017 een zienswijze ingediend op de ontwerp-Omgevingsvisie van de gemeente Oldambt en gepleit voor het opstellen van mobiliteitsbeleid. In de voorbije bestuursperiode was er nauwelijks geld beschikbaar voor fietsbeleid. Het uitgangspunt ‘Duurzaam Veilig’ bleef bij ‘mooie woorden’ en het huidige GVVP was niet meer dan een opsomming van aan te pakken verkeersprojecten waarbij een verbeterde positie van fietsers niet van de grond kwam. Fietsersbond Oldambt pleitte in de reactie op de ontwerp-visie voor meer samenhangend en ambitieus mobiliteitsbeleid.

Gemeente Oldambt heeft als reactie het opstellen van integraal Mobiliteitsbeleid toegezegd. Fietsersbond Oldambt wil in de bestuursperiode 2018-2022 letterlijk meer ruimte voor de fiets terugzien in beleid en uitvoering, om te beginnen op belangrijke woon-school- en woon-werkroutes. Fietsersbond Oldambt heeft daarom de Kerkelaan te Nieuwolda – een landbouwweg met veel ‘jakker-verkeer’ – gelegen aan een weg met circa twee/drie aanliggende boerderijen al voorgedragen voor afsluiting voor het doorgaande autoverkeer. Afsluiten heeft de volgende voordelen: doorgaand autoverkeer rijdt voortaan over de daarvoor bestemde N-wegen; geen dure grondaankoop nodig voor vrijliggende fietspaden; relatief snel te realiseren; fietsers krijgen een veel veiliger en rechtstreekser fietsverbinding over circa drie meter breed asfalt. De weg wordt per saldo alleen gedeeld met het bestemmingsverkeer naar boerderijen en percelen. Er komt nu op een slimme plek ‘een knip’ in de Kerkelaan. Maart jl. is het stappenplan besproken met wethouder Swagerman. Perceelgebruikers zijn inmiddels per brief geïnformeerd over het voorgenomen besluit tot afsluiting van de Kerkelaan voor doorgaand autoverkeer. Tot eind april is de gemeente met de perceelgebruikers in gesprek over verdere uitwerking. Daarna neemt de gemeente een definitief verkeersbesluit, waarna een zienswijze-termijn volgt van zes weken. Fietsersbond Oldambt wacht de verdere afwikkelingen af en zal rond de raadsverkiezingen nog op de bres klimmen voor meer geld voor fietsers in bestuursperiode 2018-2022.

Categorieën