De hoofdfietszaken van de Oosterhamrikzone

In de Oosterhamrikzone gaan vijf projecten van start, die HIER in twee minuten worden behandeld.

In dit artikel gaat het over de fietsvriendelijke Korreweg en een fietspad aan de busbaanbrug.

De fietsvriendelijke Korreweg kan worden uitgevoerd als 50 km/u-weg of als fietsstraat van 30 km/u.

50 km/u-weg:
Lijkt erg op hoe het nu is, maar met fietspaden van 3 m breed. Dat gaat wel ten koste van parkeerplaatsen en van bomen!

Fietsstraat van 30 km/u:
Er zijn twee rode rijbanen van 3 m breed met een overrijdbare middenstrook van 1 m breed. De bus halteert op de rijbaan. Dit kost geen parkeerplaatsen en bomen.
De Fietsersbond is voor de fietsstraat.

Met deze inrichting wordt de Korreweg een stuk rustiger wat auto’s betreft; die zullen over de Bedumerweg en Noordzeebrug gaan rijden of over een van de varianten van het Oosterhamriktracé.

Sowieso wordt de bajonet Floresplein-Heymanslaan ‘recht’ getrokken; het zicht op deze kruising is nu slecht. Overigens waren hier vroeger twee wegen in Y-vorm vanuit het Floresplein naar de Korreweg, zoals op de uitsnede van een oude ansichtkaart te zien is:

Oosterhamrikzone-ansichtkaart-uitsnede

Een paar punten zijn nog niet opgelost:

  • rotonde bij de Kapteynlaan: op de dwarsweg rijden meer auto’s; bij de fietsstraat komen die ineens een weg tegen met gemengd verkeer, maar ook bij de andere oplossing is deze rotonde niet zomaar goed ingericht.
  • kop Korreweg tussen Boterdiep en Ebbingestraat: hier houdt het plan op, maar dit punt moet wel meteen worden meegenomen.

Fietspad aan busbaanbrug

De raad heeft gezegd dat moet worden onderzocht of een fietsverbinding over de busbaanbrug mogelijk is.

De busbaanbrug is niet stijl maar wel lang, deze route is dus voor sportieve fietsers. Hier staat niet de fiets op nummer 1 maar de bus en vervolgens de auto. Wel wordt het fietsnetwerk fijnmaziger als er een fietsverbinding komt. De Fietsersbond heeft dus gezegd dat we nu al een fietsbrug aan de busbaanbrug willen.

Er zijn ook een paar complicaties:

Nieuwe verbinding in de toekomst
Als er in de toekomst geld is – maar wanneer is dat??? – komt er een nieuwe hogere brug, wellicht ook op een andere plaats zodat hij niet meer in de bocht van het kanaal ligt. Sowieso komt er aan die nieuwe brug een fietspad vast dat niet te lang achter elkaar stijl is en een goede aansluiting heeft op het fietspad naar Kardinge.

Door deze toekomst bestaat de mogelijkheid dat het fietspad waar het nu om gaat, aan de noordkant van de brug, er bijvoorbeeld maar tien jaar is: kapitaalvernietiging. Anderzijds kan dit fietspad er ook bijvoorbeeld twintig jaar zijn en dan heeft het al die tijd nut gehad…

Fietsoversteek nodig bij Pop Dijkemaweg
Aan de zuidelijke zijkant van de busbaanbrug, aan de oostkant van het kanaal, zit het brugwachtershuisje met alle brugtechniek in de weg waardoor het fietspad aan de noordelijke zijkant van de brug moet komen. Verderop, bij het oostelijke-ringwegviaduct vlakbij Kardinge, ligt er aan de zuidkant van de busbaan een fietspad. Er zal dus moeten worden bedacht hoe de fietsers tussen de Pop Dijkemaweg en het oostelijke-ringwegviaduct ongelijkvloers van de ene naar de andere kant van de busbaan komen. Dit houdt extra dalen en klimmen in.

Categorieën