De Blauwe Loper

langste fietsbrug van Europa straks ook de veiligste?

De Blauwe Loper, de geplande fiets-/wandelbrug bij Winschoten over Winschoterdiep, RW7, natuurgebied en Oldambtmeer, is onlangs gegund aan een bouwteam van vier bedrijven. Dit bouwteam gaat samen met de provincie Groningen de nu gepresenteerde schetsen van de fiets-/wandelbrug uitwerken tot een uitvoeringsontwerp. En dát gaat nog een heikele klus worden!

Perspectief fietser

Tijdens de inloopavond op 25 april jl. kregen inwoners van Oldambt diverse schetsen gepresenteerd vanuit de omgeving van de fiets-/wandelbrug. Allen waren het erover eens dat de schetsen een mooi ruimtelijk ontwerp opleveren. Was dit voldoende informatie om de fiets-/wandelbrug goed te kunnen beoordelen? Nee! Naar onze mening was dit verre van voldoende. Er was geen enkele schets vanuit het perspectief van fietsers en wandelaars, de toekomstige gebruikers. Een gemiste kans!

blauwe-loper1

Breedte gevraagd

Gevraagd naar de breedte van de brug meldde één van de aanwezige bouwers dat die van leuning tot leuning 3 meter zou zijn. Dit betekent dat de fietsveiligheid op de brug naar onze mening niet gegarandeerd kan worden, nog los van het feit dat de ontwerpeis dan niet eens wordt gehaald. Daarin is sprake van een minimale effectieve breedte van 3,5 meter (wat in de praktijk inhoudt dat je 4 meter hebt van leuning tot leuning).
Het CROW kennisplatform rekent voor een fietspad in twee richtingen bij 150 fietsers per uur al met een minimaal benodigde breedte van 4 meter, zonder leuningen en helling meeberekend. En dan moeten de wandelaars óók nog een veilige plek op de brug krijgen…?

Zuidelijke opgang

De zuidelijke opgang van de fietsbrug is eveneens een punt van aandacht. Het tracé van deze opgang was op 25 april jl. ook niet ingeschetst; in ieder geval niet zichtbaar voor inwoners. Mocht deze opgang niet in een rechte lijn komen te liggen dan is voor de veiligheid van fietsers en wandelaars nog wel meer (breedte) nodig.

Fietsveiligheid

Fietsersbond Oldambt heeft vanwege het ontbreken van de belangrijkste ontwerpschetsen ernstige bedenkingen bij de haalbaarheid van het project. Inwoners zijn bewust of onbewust op een verkeerd been gezet of tenminste onvoldoende geïnformeerd. Dwarsprofielen (breedte) en lengteprofielen (helling) waren niet beschikbaar; tenminste níet voor het publiek.
De aanbestedende partij (provincie) hebben we nog dezelfde avond de suggestie gedaan niet tot gunning over te gaan, omdat met de huidige uitgangspunten en/of inschrijving de fietsveiligheid mogelijk niet gegarandeerd kan worden.

Toekomstbestendig?

Met bovenstaande is niet gezegd dat de inschrijvers niet in staat zijn een veilige fiets-/wandelbrug te bouwen. Wél zullen de opdrachtgevers zich moeten afvragen of deze fiets-/wandelbrug, die een grote woonwijk gaat ontsluiten en veel recreatief fietsverkeer zal trekken, op dit moment voldoende op de toekomst gericht is. Voor een fietsveilige brug met een minimale levensduur van 80 jaar is naar onze mening écht veel meer breedte nodig!

Categorieën