Antwoord Drenthe op brief over rotondes

We hebben na bijna 1 jaar antwoord gekregen van de provincie Drenthe op onze brieven over voorrang voor fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom. De argumenten die we ook al mondeling toegelicht hadden gekregen zijn zwak en teleurstellend.

Duidelijk is dat Drenthe een auto provincie is die de doorstroming van auto’s belangrijker vindt dan van de fiets. Waarom het fietsverkeer niet de kans krijgt door te stromen is omdat ze streven naar NUL verkeersslachtoffers. Een opmerkelijke redenatie maar het geeft ons nu wel een opening om te pleiten voor veilige fietspaden zonder obstakels. Maar ook voor veilige oversteken, ook bij rotondes!

Ook zijn we heel blij dat ze streven naar een grote mate van uniformiteit. Dit bevordert de duidelijkheid en iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Dit geldt dus natuurlijk ook voor rotondes. Als in heel Nederland en steeds meer gemeenten in het Noorden de fietser voorrang geeft binnen de bebouwde kom, dan werkt de provincie Drenthe niet echt mee aan uniformiteit, maar schept verwarring. Met nog meer ongelukken tot gevolg. En ze willen juist naar NUL ongelukken.

De onderzoeken die ze aanhalen zijn achterhaald maar slaan de plank ook helemaal mis. Rotondes met 2 richtingen zouden heel gevaarlijk zijn, vooral met de snelle e-bikes. Kortom auto’s moeten door kunnen rijden op verkeersaders, maar fietsers willen ze afremmen want die gaan te snel. Alsof auto’s niet te snel gaan?

Maar een aandachtspunt waar wij veel last van hebben bij rotondes in onze provincie is wel hun visie op de inrichting van een rotonde. Een uitspraak van de Raad van State uit 2000 wordt aangehaald, ergens in Meppel bij een watertoren? Daaruit concluderen zij dat als het fietspad met een hoek van 90° op de weg staat dat het dan niet bij de weg hoort. En moeten fietsers dus niet denken dat ze voorrang hebben. Door het fietspad niet rond de rotonde maar loodrecht op die rotonde te plaatsen heeft de fiets geen voorrang door die ene uitspraak 17 jaar geleden. Wij interpreteren de richtlijnen van CROW toch heel anders. Maar los van richtlijnen en uitspraken van Raden van State, wij vermoeden dat deze ambtenaren in de auto naar hun werk gaan en zelden op de fiets zitten. Een rotonde is namelijk pas irritant en vooral gevaarlijk als het fietspad te dichtbij de rotonde ligt. En helaas in Drenthe lijkt het wel leggen ze fietspaden zo dicht mogelijk tegen de rotonde aan, zodat je kunt wachten dat alle auto’s van de rotonde zijn voor je over kunt steken. Want lang niet alle auto’s nemen de moeite hun knipperlicht aan te zetten.

To be continued….

pdf ⋅ 26 KB

20161205-reactie-op-besluit-provincie-over-voorrang-op-rotondes

Download

pdf ⋅ 166 KB

20170720-antwoord-van-drenthe-over-rotondes

Download

Categorieën