Bestemming Binnenstad

Bestemming Binnenstad (februari 2017)

Onder deze naam is de gemeente Groningen bezig met de herinrichting van de binnenstad. Op 23 maart hebben we hierover een thema-avond gehouden. Vanuit het grote scala aan deelprojecten die onder “Bestemming Binnenstad” vallen, is er één dat binnenkort in uitvoering wordt genomen, namelijk “Bussen over west”.

Het houdt in dat de bussen verdwijnen uit het westelijk deel van de binnenstad (Munnikeholm, Akerkhof, Brugstraat en Astraat) en in plaats daarvan om gaan rijden via de Stationsstraat, Emmaplein, Emmasingel, Eeldersingel en Westerhaven. Voor de vele fietsers in de Brugstraat en de Astraat lijkt dit een belangrijke verbetering te zijn. Op de Westerhaven/Hoendiepskade/Aweg (voor MacDonalds) zal een busstation gerealiseerd worden. Hiertoe zal het gebied, inclusief Westerhaven, Eendrachtskade NZ, Hoendiepskade, Aweg en Eendrachtsbrug volledig nieuw ontworpen worden. De plannen zijn in te zien op https://gemeente.groningen.nl/nieuwe-plannen-binnenstad#bussen-over-west-en-uitvoeringsagenda. Hier staan ook schetsen van de toekomstige situatie.

Artist impressie Westerhaven

Het meest opvallend is het omdraaien van de rijrichting voor autoverkeer op de Westerhaven, waar aan de westzijde een ventweg voor fietsers én auto’s komt, à la het Zuiderdiep ZZ. Dit plan is voor belangstellenden gepresenteerd op een ‘binnenstadcafé’, waar ook gereageerd kon worden. Eerder is dit plan al bilateraal door de projectleiding van de gemeente besproken met de Fietsersbond. Hierbij is duidelijk geworden dat de projectorganisatie met zeer veel aspecten rekening heeft moeten houden en zijn best heeft gedaan om voor fietsers een goede oplossing te bedenken. Uiteraard zouden er voor fietsers nog betere oplossingen mogelijk zijn geweest, maar dan had het autoverkeer en het busverkeer uit het gebied verbannen moeten worden en de parkeergarage aan de Westerhaven gesloten, en dat lijkt een brug te ver. Zorgpunt van ons blijft het laden/lossen van vrachtverkeer aan de Westerhaven oostzijde, wat op de stoep naast de fietsstrook zal moeten gebeuren. Dit punt hebben we diverse malen uitgesproken, maar een echt alternatief lijkt er niet te zijn. Afgezien van enkele suggesties die we gedaan hebben aan de projectorganisatie, zijn we over het algemeen tevreden over het plan en de wijze waarop het tot stand is gekomen.

Munnikeholm, Akerkhof, Brugstraat en Astraat zullen na het vertrek van de bussen opnieuw ingericht moeten worden. Ook hier zijn we bij betrokken. Op 24 oktober heeft er ’s avonds een ‘placegame’ plaatsgevonden, waarin samen met andere betrokkenen uit het gebied gebrainstormd is over de toekomstige inrichting. Hiertoe zijn we ook, in groepen, de situatie ter plekke gaan bekijken. Naast de Fietsersbond waren veel winkeliers uit de betrokken straten aanwezig, evenals de Akerk, Albertus, Scheepvaartmuseum, bewoners en ambtenaren. De gemeente gaat met de ideeën aan de slag om een inrichtingsplan te maken, waarover wij weer mogen meepraten. Een van de opvallendste nieuwtjes van de avond was dat de Brugstraat misschien wel de drukste fietsstraat van Groningen is. Per dag vinden er bijna 28.000 fietsbewegingen plaats, wat tien keer zo veel is als de tweede verkeersstroom, de voetgangers. Tegen de (schaarse) voorstellen om te proberen die stroom in te dammen hebben we uiteraard protest aangetekend. Veel van de ideeën gingen over de verlichting van de straten, waaraan ook op korte termijn al iets te doen zou zijn. Het is in ieder geval duidelijk dat door het verdwijnen van de bussen er meer ruimte voor voetgangers zal komen in de smalle stukken van de Brugstraat en Astraat. We hebben de suggestie gedaan om weliswaar over te gaan op een vlak profiel (geen stoepranden) maar voor het fietsgedeelte wel een andere kleur te gebruiken dan voor de voetgangers, omdat er anders (te) veel conflicten zouden kunnen ontstaan, zoals wellicht vanuit de Folkingestraat bekend is.

Categorieën