Bereikbaarheid Stad

De bereikbaarheid van de Stad Groningen zou met de Regiotram een boost krijgen. Dat gaat inmiddels niet door. Wij denken dat de fiets een groter aandeel in het verkeersdenken van Stad en Regio zou moeten hebben. In de bestaande plannen en activiteiten van de gemeente zien we hier echter niet veel van terug . Een inventarisatie en kritische kanttekeningen zijn te vinden in de presentatie Fietsontwikkelingen Groningen (mrt 2013).

Landschapsarchitect Mathijs Dijkstra heeft tijdens de afgelopen jaarvergadering een presentatie gegeven. Zijn stelling:

“Het ontwerp van stad en land gaat een steeds grotere rol spelen in het stimuleren van een gezond leefpatroon. Door fundamentele aanpassingen aan het stedelijk netwerk wordt het fietsen en lopen bevorderd en aantrekkelijk gemaakt. Het dagelijks bewegen wordt vanzelfsprekend en levert bovendien kansen op voor een nieuwe stedelijke parkstructuur.”

Bekijk wat er over Groningen is bedacht op de site van Bewegen in de Stad.

fietsontwikkelingen_groningen_mrt_2013.pdf

Categorieën