Waar gaat dat naar toe….?

stationsgebied-stalling-stadsbalkon

Nu de verbouwing van het Hoofdstation in volle gang is, en ook het zuidelijke stationsgebied steeds meer invulling krijgt, is de gemeente de visie op het stationsgebied aan de noordkant van het station aan het ontwikkelen.

De eerste contouren zijn al geschetst in de strategische agenda (lees hier) die in de raad begin maart j.l. is besproken. De Fietsersbond vraagt in haar eerste reactie op deze agenda met name aandacht voor de fietsparkeervoorzieningen, het delen van de ruimte door voetgangers en fietsers,de verbindingen met de binnenstad en Helperzoom. Daarbij zien wij ook dat er heel veel aandacht besteed wordt aan programma’s als wonen, werken en verblijven. Hier is onze reactie aan de gemeente.

Oproep

Gezien de snelheid, de omvang en de complexiteit van het traject zouden we graag met een (kleine) groep Fietsersbondleden de ontwikkelingen kritisch volgen en onze eigen visie vormgeven. Dan kunnen wij deze op het juiste moment met de juiste ontwerpers, beslissers en andere betrokkenen delen. Hiermee willen we ervoor zorgdragen dat de fiets straks niet weggedrukt wordt in alle ambitieuze plannen en de uitwerking daarvan.

Heb je interesse om samen met anderen vanuit fietsperspectief het stationsgebied aan de noordzijde mede vorm te geven, plannen kritisch te beoordelen, of zie je een andere rol in het hele project voor jou weggelegd? Meld je dan aan via [email protected].

Meer informatie over de ontwikkelingen is te vinden op: https://gemeente.groningen.nl/ambities-voor-het-stationsgebied en groningenspoorzone noordzijde station groningen.

stationsgebied-fietsflat

Categorieën