Ontwikkelingen Damsterplein

damsterplein-foto

Het Damsterplein als hotspot van Groningen kan op dit versteende plein wel erg letterlijk genomen worden. Weinig festivals, veel hittestress en naar verwachting in de toekomst wateroverlast. Het project Jouw Damsterplein moet hier verandering in brengen.

damsterplein-schets

De bewoners rondom het Damsterdiep zien een mooi groen verblijfsplein best zitten, maar een mooi plein dat je met gevaar voor eigen leven moet zien te bereiken door het Damsterdiep over te steken en waar het verkeer je links en rechts voorbij raast, dat zien ze niet zitten.

De gemeente heeft daarom naast de pleininrichting ook de verkeersopgave opgepakt en in de Klankbordgroep Damsterplein een sessie over verkeer gehouden. Daaraan deden niet alleen de buurtbewoners en winkeliers mee maar ook het OV-bureau en de Fietsersbond.

Er zijn drie verkeersvarianten op hoofdlijnen uitgewerkt:

  1. GESPLITST: Is eigenlijk gelijk aan de bestaande situatie: al het verkeer via de noordzijde de stad in, en via de zuidzijde de stad uit
  2. ZUID: Auto- en busverkeer aan de zuidkant, Fietsers en laad- en losverkeer aan de noordkant
  3. NOORD: Busverkeer, laad- en losverkeer en doorgaand autoverkeer aan noordkant, Fietsers aan zuidkant

Onze voorkeur gaat, net als van de meeste omwonenden, uit naar de NOORD-variant. Ook al zijn er ook daar nog wel verkeerstechnische uitdagingen en zijn er nauwe relaties met andere ontwikkelingen in de buurt zoals Stadshavens en een nieuwe brug over de Oosterhaven. De gemeente heeft aangegeven met alle input aan de slag te gaan. Wordt vervolgd dus.

Hier is een pdf van onze formele reactie op de eerste schetsen – uitgebreid met die schetsen zelf.

Mocht je nog vragen hebben of hele goede ideeën over de herinrichting, laat het ons weten via [email protected].

Categorieën