Geslaagde actie in Haren

Het begon al jaren geleden met een stukje in de krant over de lastige rotonde voor fietsers bij de Emmalaan / Rijksstraatweg. Daarna kwam dit onderwerp in overleg met de gemeente Haren veelvuldig ter sprake. De toenmalige wethouder vond het heel veilig dat fietsers moesten afstappen en had weinig begrip voor deze lastige situatie. En we kregen alsmaar te horen dat er geen geld was om de situatie te veranderen.
Bij de verkiezing van “gevaarlijkste plek voor fietsers” in “Haren de Krant” in 2021 kwam deze rotonde op de eerste plaats. De gemeente liet ook toen weer weten dat het moeilijk was om de rotonde anders in te richten.

Intussen hoort Haren bij de gemeente Groningen.
Op zaterdag 4 maart 2023 hebben wij, Fietsersbond Haren, twee uur actie gevoerd voor verbetering van de rotonde en voor voorrang voor fietsers. We hebben fietsers gevraagd handtekeningen te zetten als ze onze actie wilden steunen. Bijna alle fietsers stopten en de grote meerderheid (95%) was het met ons eens. Dit leverde 154 handtekeningen op.

actie-haren

Op vrijdag 21 april werden de lijsten met handtekeningen door Gerard Renardel aangeboden aan de verkeerswethouder, Philip Broeksma, op locatie bij de rotonde.

De wethouder heeft toegezegd dat er nu echt iets gaat gebeuren om de rotonde voor fietsers te verbeteren. Het zal worden meegenomen in de aanpak van de gehele Rijksstraatweg tussen Haren en Glimmen. Hij denkt dat er begin 2024 een begin kan worden gemaakt en het moet passen in het budget.

De Fietsersbond wil samen met “Haren de Krant” fietsers betrekken bij het bedenken van een veiliger ontwerp voor de rotonde. Zo hopen wij op een breed draagvlak met voorrang voor fietsers, en veiligheid voor de voetgangers die nu ook op het fietspad moeten, en duidelijkheid voor de automobilisten. Deze rotonde moet gelijkgesteld worden met de andere twee rotondes in de kom van Haren, waar de fietsers voorrang hebben op de rotonde.
Wil je meedoen, houd dan “Haren de Krant” in de gaten!

Categorieën