Fietscafé verkiezingsdebat

Het lijkt al weer een hele tijd geleden; er is ondertussen ook veel gebeurd en de BoerBurgerBeweging heeft voor een electorale aardverschuiving gezorgd.

verkiezingsdebat-1

Voorafgaand aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen was op 16 februari ons fietscafé het toneel voor een groot deel van de politieke partijen waarop gestemd kon gaan worden op 15 maart. Bekende partijen en nieuwe partijen, bekende gezichten en nieuwe gezichten, bekende standpunten en nieuwe…

verkiezingsdebat-2

En de Fietsersbond leden waren natuurlijk vooral benieuwd naar hun ambities voor de fiets. Maar liefst 14 van de 18 politieke partijen vonden de avond belangrijk genoeg om een afvaardiging te sturen; een fantastische opkomst! De avond was nog aan het begin van de verkiezingscampagne, wat ruimte bood voor een goede uitwisseling van standpunten en een inhoudelijke discussie over het belang van de fiets en de rol van de provincie.
In een levendige discussie onder leiding van voorzitter Wim Borghols werd duidelijk dat er echt iets te kiezen viel voor meer of minder fiets in de komende periode. Een mooie en zinvolle avond voor zowel de politici als onze leden!

Categorieën