Provinciaal Vertegenwoordiger

overdacht – provinciaal vertegenwoordiger (Groot)

Ik – Anneloes Groenewolt – ben blij dat ik in Peter van der Wal een goede opvolger heb gevonden! Meer dan 10 jaar ben ik actief geweest in onze Groningse Fietsersbond, en het wordt hoog tijd dat ik het stokje nu ga doorgeven. Met Peter heb ik afgesproken dat we een paar maanden de tijd nemen voor de overdracht. We trekken een tijdje samen op en dan ga ik er zo zoetjesaan tussenuit.

Vanaf 2011 ben ik actief geweest voor de Fietsersbond, eerst vijf jaar als voorzitter, tot Wim Borghols dat overnam. De laatste vijf jaar was ik ‘provinciaal vertegenwoordiger’. Dat is, zeg maar, de behartiger van de fietsbelangen in de provincie Groningen, en contactpersoon naar de provincie toe. Het gaat dan voornamelijk over zaken buiten de Stad Groningen. Dat deed ik in het begin vooral samen met Bart van der Grinten, die nu nog wel onze belangenbehartiger is voor de Paddepoelsterbrug.

Wat houdt die rol nou eigenlijk in, wat doet de provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond?

Dat ‘provinciale werk’ bestaat uit het geregeld overleg met de ambtelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het provinciale fietsbeleid (tegenwoordig heet dat Team Fiets, en de provinciale Fietsmakelaar is daar een belangrijke contactpersoon). Onderwerpen in het overleg: het fietsbeleid, de uitvoeringsprogramma’s, de fietsprojecten van de provincie, zoals bijvoorbeeld de doorfietsroutes. Maar we bespreken daar ook klachten ‘uit het veld’ die actie of bemiddeling vereisen. De provinciaal vertegenwoordiger zit ook als adviserend lid bij de vergaderingen van het Verkeer- en Vervoerberaad. Dat is een platform waarin alle Groningse gemeenten en de provincie samen onderwerpen op gebied van mobiliteit bespreken. Zowel in de ambtelijke als de bestuurlijke overleggen zitten wij daar als adviseur bij. Dat is dus ook een plek waar we kunnen netwerken met de gemeentelijke mensen die zich met fietsbeleid bezighouden.

Bij de gemeentes in de Ommelanden wordt de provinciaal vertegenwoordiger vaak ook gevraagd om mee te praten over hun mobiliteitsplannen, fietsvisies, en omgevingsvisies. En die is in de praktijk dus ook het aanspreekpunt voor ‘opmerkelijke situaties’  in die gemeentes.

De provinciaal vertegenwoordiger is onderdeel van het dagelijks bestuur van onze Afdeling Groningen, zodat daar afstemming is tussen Stad en Ommeland. Over provinciale projecten is er ook een taak in het afstemmen met de onderafdelingen Oldambt en Haren.

Categorieën