Regulier overleg gemeente Groningen

De Fietsersbond Groningen zet zich in voor plezierig en veilig fietsen. En naast de verschillende grotere projecten waar we onze expertise inbrengen en proberen goede oplossingen voor de fiets te laten realiseren, hebben we ook regelmatig overleg met de fietsambtenaar van de gemeente Groningen. Hij is voor ons de persoon om inhoudelijke punten te bespreken die niet binnen lopende projecten vallen. Dit kunnen ‘klachten’ zijn, maar even goed verbeterpunten en complimenten. Pijnpunten binnen de grotere projecten worden ook bij de fietsambtenaar aangekaart. Bij procesmatige vragen, bijvoorbeeld als we ergens niet bij betrokken worden, zetten we de ambtenaar in om ervoor te zorgen dat we er wél betrokken worden. Verder informeren wij hem over bepaalde acties van de Fietsersbond. De fietsambtenaar is voor de gemeente tevens de schakel naar de Fietsersbond als zij ons bij trajecten willen betrekken.

Om een beeld te geven wat we afgelopen jaar besproken hebben, hier een overzicht:

Gevolgen scooters en deelmobiliteit (feestje bij Suikerunieterrein?)
Gevolgen scooters en deelmobiliteit (feestje bij Suikerunieterrein?)
 • Herinrichting Helperzoomtunnel
 • Ontwikkelingen: Suikerunieterrein, Ringweg West, Ringweg Zuid, Gerrit Krolbrug, Paddepoelsterbrug
 • Gevolgen scooters en deelmobiliteit (zie foto)
 • Resultaten gemeente Groningen uit Pot-met-geld-enquête (over een veiliger fietsnetwerk in de hele provincie)
 • Schoolstraten en Veilige Schoolroutes
 • Provinciale fietsverbindingen die in de gemeente aanlanden of door de gemeente lopen
 • Gekke en gevaarlijke verkeersituaties als hekken op het fietspad, paaltjes etc.
 • Verslechterde situaties in herinrichtingplannen, of na een herinrichting als we te laat zijn
 • Verbeterpunten in de infrastructuur die snel te realiseren zijn of die bij herinrichting meegenomen kunnen worden, zoals een rotonde in de Van Ketwich Verschuurlaan in plaats van de verkeerslichten met lange wachttijden
 • Bezwaarschrift rond de ontsluiting Kloostersingel in Haren (informerend)
 • Omleidingen
 • Fietsparkeren
 • Mobiliteitsvisie

Dit lijstje laat zien dat er veel gebeurt binnen de gemeente. Grote projecten, maar ook is er veel aandacht voor het continue onderhoud en kleine verbeteringen van de fietsvoorzieningen. En de gemeente pakt in het algemeen onze punten serieus op.

Mocht je zelf nog knelpunten of verbeterpunten hebben, meld ze dan eerst bij de gemeente, via de app ‘Slim melden’ , of via de site ‘Slim melden’.
Reageert de gemeente daar niet of niet goed op, geef je melding dan aan ons door via [email protected]. Als je eerst de gemeente inschakelt staan wij sterker als we een melding alsnog meenemen in ons overleg.
En we blijven er natuurlijk wel scherp op dat er hier en daar geen verslechteringen plaatsvinden. Want we zien helaas nog steeds voorbeelden dat de fiets toch niet altijd op 1 staat.

Categorieën