Omleidingen stad Groningen

De stad lijkt wel een grote bouwput, met name rond de zuidelijke ringweg. Al deze werkzaamheden zorgen vaak voor veel overlast voor fietsers, terwijl het belang dat zij daarbij hebben vaak ontbreekt of beperkt is. Toch zullen veel van de werkzaamheden plaats moeten vinden, er zijn nu eenmaal meer belangen dan die van de fietsers.

Omleiding onduidelijk
Omleiding onduidelijk

Voor ons fietsers is het wel van belang dat wij zo min mogelijk last hebben van werkzaamheden en dat eventueel noodzakelijke omleidingen voldoen aan enkele eisen, bijvoorbeeld:

  • Geen onnodige omleidingen (soms is te regelen dat fietsers om het werk heen kunnen, bijvoorbeeld over de stoep)
  • Omleidingen alleen gedurende de periode dat ze voor het werk noodzakelijk zijn
  • Er moeten altijd alternatieve routes beschikbaar zijn en deze dienen ook veilig te zijn
  • Omleidingen zijn duidelijk aangegeven en er is duidelijk aangegeven of ze ook voor fietsers gelden (soms kunnen alleen auto’s er niet langs)
  • Omleidingen worden ook op grotere afstand van het werk aangegeven, zodat de fietser desgewenst een andere route kan kiezen.
Omleiding langs werk

De Fietsersbond afdeling Groningen maakt zich al jaren druk om omleidingen, onder andere in de contacten met de gemeentelijke politiek en de ondersteunende mensen. Sinds enkele jaren hebben we ook goed contact met de medewerker die (door aannemers voorgestelde) omleidingen moet beoordelen en goedkeuren voordat ze ingevoerd worden. Tegenwoordig worden voorgestelde omleidingen vaak ook aan ons voorgelegd voor advies.
Na enige jaren op onregelmatige momenten overleg te hebben gehad met de aannemerscombinatie Herepoort, de bouwer van de zuidelijke ringweg, wordt dit overleg de laatste tijd meer regelmatig gevoerd. Bij dit overleg sluiten ook de gemeentelijke omleidingsmedewerker, Groningen Bereikbaar en opdrachtgever Aanpak Ring Zuid aan. In een van de overleggen hebben we laatst, voor zover nu al mogelijk, alle werkzaamheden tot het einde van het project in 2025 doorgenomen.

Dankzij dit structurele overleg zijn er een aantal verbeteringen in omleidingen voor fietsers bereikt:

  • Tijdens de werkzaamheden aan het Julianaplein blijft er altijd een route langs het Hoornsediep tussen de Parkbrug en de Van Iddekingebrug voor fietsers berijdbaar, hetzij aan de oostzijde, hetzij aan de westzijde, hetzij met wissel halverwege via de Muntingbrug.
  • De werkzaamheden aan de Muntingbrug en de Piccardthoftunnel worden nu ook op grotere afstand aangegeven.
  • Langs de oostzijde van het Hoornsediep, tussen de Parkbrug en de Muntingbrug is er een verbinding gemaakt tussen de oude weg (met fietspad) en de tijdelijke omleidingsroute
  • De afsluiting van de oostzijde van het Hoornsediep, tussen de Muntingbrug en de Van Iddekingebrug duurt tot begin juli in plaats van tot eind december van dit jaar.
Omleiding bruggetje

Categorieën