Oldambt

De Fietsersbond sprak op 20 april jl. met demissionair wethouder Nieboer over de realisatie van fietsvoorzieningen in de gemeente Oldambt.

Wethouder Nieboer vermeldt dat een adviesbureau alle vrijliggende fietspaden in Oldambt in kaart heeft gebracht. De Fietsersbond zou graag zien dat de gemeente nu een totaalplan voor mobiliteit en fietsbeleid opstelt en haar prioriteiten vastlegt en onderbouwt. Er worden dit jaar miljoenen geïnvesteerd voor fietspaden in en rond Blauwestad. Tegelijkertijd ziet de Fietsersbond nauwelijks aandacht voor veilige schoolroutes naar het basis- en voortgezet onderwijs. Als je schoolroutes prioriteert, ben je al gauw goed op weg met een veiliger fietsnetwerk.

Wethouder Nieboer kondigt aan dat er wordt geïnvesteerd in een upgrade van fietspaden in Beerta en omgeving, mits er een provinciale subsidie beschikbaar komt. De Fietsersbond is blij met meer fietsinvesteringen in het landelijk gebied. Daarbij de opmerking dat investeringen niet alleen subsidie gedreven, maar vooral inhoudelijk gemotiveerd zouden moeten zijn. Zo noemen leden en niet-leden voortdurend de slechte staat van (smalle) fietspaden, zoals de internationale Eems-Dollard Fietsroute langs het Termunterzijldiep. Dit fietspad is recreatief en economisch van belang; het fietspad haakt aan op de Kustroute (voormalige Noordzeeroute/LF1) en wordt veel bereden door (Duitse) toeristen.

Gemeente Oldambt heeft het voornemen om uiterlijk in mei een provinciale subsidie aan te vragen voor verkeersveiligheid.
De Fietsersbond heeft o.a. voorgesteld een pilot uit te voeren met het aanbrengen van brede fietsstroken (2,20 m) op smalle historische dijkwegen, waarbij de rode fietsstroken maatvast blijven en de grijze rijloper voor autoverkeer als enige in breedte mag variëren. Op het platteland zijn de dijkwegen vaak de enige verbinding tussen dorpen voor auto’s én fietsers. De Fietsersbond pleit in beginsel voor vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom; er zijn echter goede argumenten om met deze suggestiestroken (en zonder onteigening) meer fietsveiligheid te realiseren.
Hier een voorbeeld uit Oostzaan:

fietspadrijloper even breed (Oostzaan)

Fietsersbond en gemeente Oldambt hebben uitgesproken elkaar te kunnen versterken door meer onderlinge communicatie en samenwerking. De Fietsersbond heeft provincie en gemeente eveneens gevraagd intensief samen te werken, en waar nodig menskracht vanuit de provincie te detacheren voor gemeentelijk fietsbeleid en fietsprojecten. Gemeente en Fietsersbond plannen een vervolggesprek in oktober 2022. De Fietsersbond zal de gemeentelijke fietsplannen de komende vier jaar nauwlettend volgen en geregeld verslag doen.

Inmiddels werd bekend dat wethouder Nieboer op 3 juni jl. is toegetreden tot het nieuwe college van de gemeente Oldambt. Het coalitieakkoord 2022-2026 vermeldt het volgende:
‘We willen het gebruik van de fiets stimuleren. Niet alleen omdat beweging bijdraagt aan de gezondheid, maar ook omdat het belangrijk is voor onze jeugd, de toeristen, veiligheid en het klimaat. Belangrijke fietspaden willen we vernieuwen en/of verbreden onder voorbehoud van cofinanciering door derden. Waar nodig houden we dan ook rekening met een structurele verhoging van het onderhoudsbudget.’

Categorieën