10 x 10 over de Fiets in Groningen

Maandag 7 februari 2022 hebben tien kandidaat-raadsleden onderling gedebatteerd over 10 verschillende stellingen in ons online fietscafé-debat voor de raadsverkiezing gemeente Groningen.

De stellingen waren divers: van “Elke woning in de stad dient een inpandige fietsberging te hebben, ook studentenwoningen en nieuwbouwappartementen” tot “Het centrum van Groningen is onleefbaar geworden door al die veel te snelle elektrische fietsen en bakfietsen en moet daarom fietsvrij worden gemaakt”. Tot slot kon het publiek ook nog vragen stellen.

OOG TV schrijft “Het eerste verkiezingsdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen over vijf weken, leverde maandagavond nog niet direct vuurwerk op. Wel kwamen er bij het debat over mobiliteit interessante thema’s en dromen op tafel” (‘geen-vuurwerk-bij-eerste-verkiezingsdebat-partijen-dromen-van-fietskelder-onder-vismarkt’).

Er werd inderdaad niet op het scherpst van de snede gedebatteerd, maar wat het debat heeft laten zien is dat alle sprekers de fiets en de fietsers heel belangrijk vinden, ook al legt men de accenten anders. Naast dromen van een fietsenstalling onder de Vismarkt, worden er ook concrete maatregelen op korte termijn voorgesteld door sneller meer autoparkeerplekken te wijzigen in fietsparkeerplaatsen zoals de aangenomen motie van Student en Stad heeft gevraagd.

Dat de partijen het zo eens zijn met elkaar, is winst voor de fietsers in de gemeente Groningen. De mooie vergezichten uit de mobiliteitsvisie worden hopelijk sneller realiteit wanneer de deelnemende partijen uit dit debat in het college zitting zullen nemen met hun grotendeels eensgezinde visie op de fiets en fietsers.

De opname van het gehele debat is te zien op YouTube:

Bron: youtu.be

Categorieën