Online fietscafé-debat voor raadsverkiezing gemeente Groningen op maandag 7 februari 2022 om 20.00 uur

(log omstreeks 19.45 u alvast in)

Zoals al aangekondigd in de vorige Versnelling: op maandag 7 februari 2022 om 20.00 uur houden we een ‘fietscafé’ over de raadsverkiezing in de GEMEENTE GRONINGEN.

Hoewel de coronamaatregelen sinds 25 januari zijn versoepeld houden we dit debat toch online.

Op 7 februari vragen we een aantal kandidaat-raadsleden naar hun standpunten rond de fiets, met gebruik van stellingen. De inbreng die we daarvoor tot nu toe ontvingen gaat over:

 • Fietsparkeren in binnenstad / bij studentenpanden / in plaats van autoparkeren
 • Alle soorten fietsers (ook bak- en ook snelle) tegenover voetgangers in de binnenstad
 • Fietspaden tegenover groen
 • Breedte van fietspaden en het gebruik door snelle(re) fietsers

Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat wat er besproken wordt met fietsen en verkeer te maken heeft en dat er een open gesprek met respect voor elkaars meningen plaatsvindt.

Aanvullende onderwerpen of voorstellen voor een stelling zijn nog welkom.
Om je een deelnamelink te kunnen sturen is het nodig je aan te melden.
Zowel een bijdrage leveren voor een stelling als aanmelden kan op [email protected].
Alvast bedankt!

We gaan op 7 februari in gesprek met de volgende kandidaat-raadsleden:

 • Steven Bosch (Student & Stad)
 • Carlos Bril (Partij van de Zuinigheid)
 • Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)
 • Wim Koks (Socialistische Partij (SP))
 • Benni Leemhuis (GroenLinks)
 • Rik van Niejenhuis (Partij van de Arbeid)
 • Peter Rebergen (ChristenUnie)
 • Tom Rustebiel (Democraten 66 (D66))

Categorieën