Nieuws uit het Oldambt

Aansluiting fietsbrug naar centrum Winschoten in voorbereiding

Gemeente Oldambt maakt plannen om de Pieter Smitbrug met het centrum van Winschoten te verbinden. Het voorgenomen tracé loopt vanaf de fietsbrug in zuidelijke richting door het Stadspark en verspringt op de Bovenburen; een veelgebruikte weg tussen Heiligerlee en bedrijventerrein Reiderland. De Fietsersbond heeft de gemeente verzocht de verspringing/oversteek zó uit te voeren dat fietsers voorrang hebben op kruisend wegverkeer; de snelheid op de Bovenburen is ter plaatse al 30 km/uur.

Fietsknooppuntennetwerk aangesloten op Noord-Duitsland

In de grensregio van Emsland en Ostfriesland (Noord-Duitsland) zijn acht fietsknooppunten verbonden met fietsknooppunten in de provincie Groningen. De knooppunten verwijzen grensoverschrijdend naar elkaar. Fietsers die aan het einde zijn van de LF Kustroute (https://www.lfkustroute.nl/) kunnen nu gemakkelijker het Duitse grensgebied verkennen. Zie voor meer informatie het artikel op www.oldambtnu.nl.

‘Doortrappen’ in Oldambt

Begin september was Fietsersbond Oldambt te gast bij de fietscursus ‘Doortrappen’ in Scheemda. Doel van de cursus is dat ouderen langer zelfstandig en gezond kunnen blijven fietsen. Er waren circa tien deelnemers. In de cursus leren ouderen op hun eigen fiets moeilijke situaties te hanteren. Het valt op dat deelnemers met een e-bike de versnelling in een (erg) hoge stand hebben en bij het naderen van complexe of onoverzichtelijke situaties of bij stoppen niet terugschakelen. Balanceren is dan extra moeilijk. Ouderen bewegen vaak minder snel en flexibel, horen en zien gemiddeld slechter en voelen zich daardoor ook minder veilig in de nabijheid van snelverkeer. Goed om rekening mee te houden!

Instructie e-bike rijden
Instructie e-bike rijden

Veilige fietsruimte nodig op platteland

Jonge kinderen op het platteland leren nog nauwelijks goed fietsen omdat veilige fietsinfrastructuur naar basisscholen ontbreekt en ouders als gevolg daarvan kinderen met de auto brengen. Fietsersbond Oldambt vindt het zorgelijk dat de fietsvaardigheid van jongeren én ouderen onder druk staat. Veel fietsverbindingen tussen dorpen gaan hier over wegen met gemengd verkeer met een maximum snelheid van 60 km/uur. Fietsersbond Oldambt stelde jaren terug al eens voor een plattelandsweg tussen Midwolda en Nieuwolda alleen open te stellen voor fietsers, met een uitzondering voor het landbouwverkeer. Omdat nu meer autoverkeer via de hoofdverbinding zal rijden, adviseerden we de (bochtige) dijkwegen naar de provinciale weg N362 te voorzien van extra brede rode fietsstroken.

Brede rode fietsstroken gewenst
Brede rode fietsstroken gewenst

Spoorovergang Scheemda open voor fietsers en wandelaars

De onbewaakte spoorovergang aan de Vogelzangsterweg in Scheemda dreigde jaren terug na diverse spoorwegongevallen volledig te worden afgesloten. Door een landelijke lobby van fiets- en wandelorganisaties – waaronder de Fietsersbond – kon de spoorwegovergang Scheemda uiteindelijk open blijven voor wandelaars en fietsers. De overgang werd beveiligd met slagbomen, knipperlichten en geluidssignalen.

Spoorovergang onbewaakt (2018)
Spoorovergang onbewaakt (2018)
Spoorovergang bewaakt met AHOB (2021)
Spoorovergang bewaakt met AHOB (2021)

Categorieën