Nieuwe hoofdroute Oost-West via Stadshavens

Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, wordt de komende jaren de Eemskanaalzone ontwikkeld voor wonen, werken en ondernemen. Het gaat hier om het gebied langs het Eemskanaal, tussen de Oosterhaven en Meerstad.

Deze ontwikkeling is opgedeeld in vier deelgebieden, in vier fases.

  1. Stadshavens
  2. Scandinavische havens
  3. Bedrijventerrein Driebond
  4. Nieuw woon-werkgebied Eemskanaalzone en nieuwe route Meerstad
plangebied-eemskanaalzone
Plangebied Eemskanaalzone

Men start met Stadshavens (in het plaatje hierboven rood), waarvoor de eerste plannen afgelopen periode zijn gepresenteerd en het akkoord op hoofdlijnen er ligt. Binnen enkele maanden gaat het voorstel naar de raad. Kernbegrippen bij het ontwerp van Stadhavens zijn: Verbinden & Vergroenen. De wijk wordt autoluw, er is veel ruimte voor groen, wandelen en fietsen. De wijk moet in verbinding komen met de wijken er omheen, zoals de Oosterparkwijk. Op z’n vroegst zal er in 2023 gestart worden met de bouw.
Nu lopen de relevante onderzoeken en alle planologische procedures, en gesprekken met alle stakeholders. Zo heeft de projectleider van Stadshavens de plannen ook aan Fietsersbond Groningen gepresenteerd en toegelicht. En daar zijn we, zoals het er nu uitziet, best tevreden mee.

In de mobiliteitsvisie voor Stadhavens staan voetganger en fiets bovenaan.

mobiliteitsvisie
Mobiliteitsvisie

Concreet zijn er de volgende plannen voor de fiets:

Hoofdfietsroute Oost-West

De hoofdfietsroute Oost-West, van Meerstad naar de binnenstad, en ook van Ten Boer naar de binnenstad, loopt straks door Stadshavens. De route loopt langs de noordkant van het Eemskanaal, en niet meer over het Damsterdiep of de Sontweg. In de tekening rechtsboven in de figuur Mobiliteitsvisie zijn de dikkere rode lijnen de (nieuwe) hoofdroutes.

Fietsbrug Eemskanaal

Om vanuit Meerstad of het zuid(-oosten) aan de noordkant te komen, is er een fietsbrug over het Eemskanaal voorzien. De inzet van de gemeente is een lage brug, ondanks dat de provincie een hoge brug wil vanwege het vaarverkeer – dit deel van het kanaal maakt deel uit van de staande mastroute. Maar tot nu toe lijkt de gemeente het pleit gelukkig te winnen. Vanaf de Sontbrug gaat het fietspad langs het kanaal, onder de Berlagebrug door, naar deze nieuwe oversteek van het kanaal. Dat is ook een verbetering ten opzichte van het fietspad langs de Sontweg. En hoewel uit de sfeerimpressie niet goed blijkt dat het een ‘hoofdroutefietsbrug’ is, is ons verteld deze het een goed, breed profiel heeft, en niet haaks op de kade staat.

fietsbrug-eemskanaal
Fietsbrug over het Eemskanaal (rechtsonder)

Fietsbrug Oosterhaven

Om in het centrum van Groningen te komen is er verder een extra fietsbrug voor de oversteek van de Oosterhaven gepland. Deze moet ten zuiden van de Steentilbrug komen en ligt, zoals nu ingetekend, in het verlengde van de Radebinnensingel.

Damsterdiep

En ook het Damsterdiep wordt grondig aangepakt. Ondanks dat het Damsterdiep niet meer de hoofdroute voor Oost-West wordt, zal deze nog steeds een belangrijke fietsroute blijven. We zijn dan ook tevreden over het voorgestelde wegprofiel: nog steeds twee enkelvoudige fietspaden, maar met 2,5 meter wel een stuk breder dan de huidige.

nieuw-wegprofiel-damsterdiep
Nieuw wegprofiel Damsterdiep

Naast deze positieve ontwikkelingen, waar we tevreden over zijn, hebben wij wel aandacht gevraagd voor de volgende punten:

Oversteek Damsterdiep, verbinding met de Oosterparkwijk

In de planvorming van Stadhavens zijn geen scholen voorzien. De kinderen zullen in de Oosterparkwijk naar school gaan. Daarvoor moeten zij dagelijks enkele keren het Damsterdiep oversteken. Wij hebben onze zorgen geuit over deze oversteek en gevraagd deze zo te maken dat oversteken te voet of met de fiets snel en veilig kan, zonder te veel vertraging. Want in de ochtendspits verwachten we veel autoverkeer.  Onze insteek is dat kinderen al vroeg op een veilige manier zelfstandig naar en van school moeten kunnen lopen en fietsen.

Fietsparkeren

De auto’s verhuizen voor 50% onder de grond, maar voor fietsparkeren van de eigen fiets zien wij graag de mogelijkheid om deze voor 100% veilig en makkelijk binnen te kunnen stallen.

Kotkastraat / Bornholmstraat

De, alweer een tijdje oude, situatie bij de kruising Kotkastraat / Bornholmstraat, waar de fietsers op de hoofdfietsroute Bornholmstraat uit de voorrang zijn gehaald, is ons een doorn in het oog. De gemeente heeft aangegeven dat het tijdelijk was en dat het vóór het ontwikkelen van deelgebied 2 opgepakt wordt, samen met de herontwikkeling van het grootschalige detailhandelsgebied tussen de Europaweg en de Bornholmstraat. De planvorming daarvan start dit jaar. Als de fiets hier net zoveel prioriteit krijgt als binnen Stadshavens, komt het misschien toch nog goed met deze kruising.

Meer informatie

Geïnteresseerd in de ontwikkeling van Stadhavens en het gebied rondom het Eemskanaal? Via de volgende links komt u op enkele websites waar meer informatie te vinden is.

https://gemeente.groningen.nl/eemskanaalzone

https://gemeente.groningen.nl/stadshavens

Categorieën