Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Inspiratielijst Fietsersbond voor gemeente Groningen

(deze wordt nog aangepast voor de andere gemeenten in onze afdeling)

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Alle partijen zijn momenteel druk bezig om hun verkiezingsprogramma af te ronden. Wij weten nog wel een aantal goede punten voor deze programma’s en daarom hebben we een inspiratielijst naar alle huidige fracties in de Groninger gemeenteraad gestuurd:

“Geachte gemeenteraadsfractie,

Volgend voorjaar vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Graag wil de Fietsersbond Groningen u attenderen op zaken die naar onze mening beter geregeld kunnen en moeten worden voor fietsers in onze gemeente. Onze algemene visie is vastgelegd in de Visie Fietsersbond Groningen op mobiliteit (2020).

Onderstaand vindt u ter inspiratie een aantal details die naar onze mening noodzakelijk zijn op fietsgebied de komende jaren. Wij bevelen deze punten van harte aan voor uw programma.

  1. Voorrangsregels hetzelfde bij alle rotondes – binnen de bebouwde kom – van de gemeente, met fietsers op de rotonde in de voorrang. Rotondes met fietsstroken z.s.m. ombouwen. (Die zijn de gevaarlijkste die er zijn).
  2. Meer oversteektijd voor fietsers bij VRI’s; overal 2x groen per cyclus
  3. Aandacht voor de kwetsbare fietsers. Aandacht voor kinderen op de fiets naar school en vrijetijdsbestedingen
  4. Goede fietsenrekken (waar de fiets aan vast te zetten is) bij alle publieke en private publiekstrekkers in de stad, zoals bijvoorbeeld Topsport Zorgcentrum, Martiniplaza, Stadsschouwburg, etc. (mogen ook gewoon stallingen zijn, als je daar maar simpel in en uit kunt naar de ingang).
  5. Veel meer (aandacht voor) kleine fiets-kort-parkeerplekken in het centrum op korte loopafstand van winkels, horeca en algemene bestemmingen. Ontheffingen voor mensen met een handicap voor (kort) stallen bij de bestemming.
  6. Eis bij alle nieuwbouw èn vooral ook bij renovatie een voldoende ruime, en gemakkelijk bereikbare, eigen fietsenberging voor alle woningen. Als de wettelijke publiekrechtelijke basis onvoldoende is om dit te regelen, zoek dan naar andere middelen. Bevorder desnoods dat dit landelijk wordt georganiseerd.
  7. In parken en recreatiegebieden veel gebruikte paden voor fietsers en voetgangers niet combineren maar naast elkaar apart en voldoende breed, bijvoorbeeld NO-zijde Hoornsemeer, Stadspark en Kardingegebied.
  8. Deelscooters: minder; strenge regels. Doelstelling formuleren (waarom willen we het) en resultaat evalueren.

Verder: met spoed uitvoeren fietsvriendelijke punten uit de mobiliteitsvisie.
Nadere informatie kan verkregen worden via [email protected].”

We hopen voor deze verkiezingen nog een fietscafé te organiseren waarin we raadsleden van enkele partijen met elkaar (en ons) in debat laten gaan over hun plannen voor het verkeer in de stad Groningen.

Categorieën