Nieuw idee: 30 km/u met fietspad

Voortgang mobiliteitsvisie gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft in een lange brief aan de gemeenteraad de voortgang besproken van de gemeentelijke mobiliteitsvisie. We vinden het een hoopgevende brief, waarin we veel elementen van onze eigen visie herkennen.

We hebben hierover ingesproken in de meningsvormende vergadering (vroeger raadscommissievergadering) van 25 november. Daar hebben we ons idee voor 30 km/u-wegen met onverplicht fietspad gelanceerd. Mocht je nieuwgierig zijn naar het inspreken, kijk dan hier. Scroll even door naar 18:00 uur, bij de video.

Ons idee 30-wegen met onverplicht fietspad is als volgt gepresenteerd:

Omdat het succes van aanpassingen in het beleid vaak afhankelijk is van details, willen wij graag bij onderdeel “Anticiperen [op] massa- en snelheidsverschillen [bij de] fiets” uw aandacht vragen voor het volgende idee:

Uit de brief zou mogelijk het beeld kunnen ontstaan dat er slechts de keuze is tussen de fietsstraat en de huidige 50 km/u-straten met vrijliggend, verplicht fietspad. Een mogelijke tussenvariant zou echter een 30-straat met vrijliggende, onverplichte fietspaden kunnen zijn. Voor zover wij weten wordt dit idee in Nederland niet of nauwelijks toegepast, mogelijk omdat het niet aansluit bij de huidige CROW-richtlijnen, die er tot nog toe vanuit gaan dat fietspaden alleen aangelegd worden bij een hoofdrijbaan met 50 km/u.
Naar ons idee zouden echter de vrijliggende onverplichte fietsenpaden langs 30-wegen goed zijn voor de kwetsbare fietsers. De snellere en bredere fietsers kunnen dan op de 30-rijbaan terecht, waarvoor deze beperkt hoeft te worden aangepast.
Het is in onze ogen goed om die gedachte van ’30 km/u + fietspaden’ nu te introduceren, juist omdat 30 landelijk als richtlijn geaccepteerd gaat worden.
Een voordeel van op deze wijze ingerichte straten is ook, dat deze snel gerealiseerd kunnen worden, uitgaande van de huidige straten. Daarnaast zullen de kosten aanzienlijk lager zijn dan de ombouw naar echte fietsstraten, ook niet onbelangrijk in deze tijd van krapte in de gemeentelijke financiële middelen.
Wij hopen dat de gemeente deze ideeën op korte termijn uit wil testen middels een pilot, bijvoorbeeld op de Korreweg.
Mocht de pilot succesvol zijn, dan kunnen ook de CROW-richtlijnen aangepast worden.

In de reacties van de partijen is er vaak naar ons inspreken gerefereerd. Zowel PvdA, GL, CU, D66 als de VVD hebben het in hun inbreng aangehaald en allen gaven aan het een interessant idee te vinden. De wethouder reageerde het ook een interessante optie te vinden omdat het mengen van kwetsbare fietsers met overig verkeer hem wel zorgen baarde, dat het idee nieuw was voor hem en hij het mee zou laten nemen in het vervolgtraject.

Het idee hadden we eerder (in onze eigen visie op mobiliteit) ook al geopperd, maar dan in een voetnoot en als tijdelijke maatregel tot de fietsstraten gereed zouden zijn. De expliciete aandacht voor een meer permanente inrichting op deze wijze kwam beter over.

Categorieën