Visie Fietsersbond Groningen op mobiliteit – voortgang

Op 14 september is de Visie van de Fietsersbond Groningen op mobiliteit in de gemeente Groningen aangeboden aan wethouder Philip Broeksma.

overhandiging-mobiliteitsvisie

De wethouder was blij met het duidelijke visiedocument en onze actieve betrokkenheid bij het beleid in de stad. Hij vertelde dat een deel van de ideeën aansluit bij de visie van de gemeente en dat ze meegewogen worden bij de mobiliteitsvoorstellen. Hij vroeg ons wel te bedenken dat er tussen het opstellen van plannen en het realiseren ervan vaak geruime tijd kan liggen, waarop wij een aantal suggesties hebben gedaan hoe bepaalde ideeën via tijdelijke maatregelen snel te realiseren zijn.

oog-bij-overhandiging
OOG-tv was bij de aanbieding en maakte een filmpje

We hebben ook met enkele raadsleden en met projectleiders van de gemeente over onze ideeën gesproken. Allen zijn ze enthousiast over onze inbreng en de heldere manier waarop we die naar voren hebben gebracht.

Het zal nu zaak zijn het proces in de gemeente goed in de gaten te houden en waar mogelijk onze visie herhaald onder de aandacht te brengen. Ook proberen we daarbij aan tafel te komen bij het vastleggen en uitwerken van de plannen.

Categorieën