Verbeteringen voor de fiets in Haren…

… maar het kan nog veel beter

Op een aantal plekken in Haren is de situatie voor de fietser verbeterd, zoals de asfaltering van het fietspad naar het zwembad. Dat is de winst van 2020. We hebben echter nog de nodige wensen.

Haren – nieuw fietspad
Het nieuw geasfalteerde fietspad naar het zwembad: een biljartlaken. Wel lijkt de rand niet fijn om vanaf te raken, maar afdeling Haren gaat ervan uit dat dit tijdelijk is wegens de asfaltvernieuwing. Mocht dat niet zo zijn, dan trekken ze aan de bel.

Eerst het goede nieuws.
Sinds deze week ligt het fietspad langs de Geertsemaweg vanaf de spoorovergang tot het zwembad er prima bij. Het fietspad is helemaal opnieuw geasfalteerd. Dat mocht ook wel een keer. Het was al jaren matig en werd steeds slechter. Ook het fietspad ten zuiden van het zwembad tot de orchideeënkwekerij is voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Daarna begint het gedeelte van de weg waar auto’s mogen rijden. Dat is niet aangepakt, daar zitten nog een paar slechte stukken in.
Een kleiner maar wel belangrijk verbeterd punt is de verhoging van het asfalt in de fietstunnel bij de PenR-locatie bij de snelweg. Daardoor is het fietspad nu even hoog als het voetpad ernaast en is er geen rand meer. Dat vermindert de kans op eenzijdige fietsongelukken.
Een derde verbetering is het egaliseren van de bocht in de Rummerinkhof. Het rode asfalt was erg slecht en hobbelig en is nu weer vlak.

Er zijn echter nog verschillende situaties waar het voor fietsers niet veilig is of waar de doorstroming beter kan. Soms kan dat met kleine goedkope aanpassingen, maar er zijn ook situaties die vragen om grotere ingrepen.
Een niet volledige lijst:

  • de rotonde Emmalaan-Rijksstraatweg: ligt binnen de bebouwde kom, maar fietsers hebben hier geen voorrang.
  • de oversteek van de Emmalaan als je naar het dorp fietst komend vanaf de snelwegkant: is niet uitnodigend
  • fietsers op het fietspad bij het transferium, naar/van de tunnel, hebben geen voorrang op de plek waar auto’s het transferium in/uitrijden
  • de fietspaden in het buitengebied: op veel plaatsen zou het beter kunnen
  • de oversteek naar Appelbergen (Hoge Hereweg), vanaf de Rijksstraatweg komend vanaf Haren: eerst oversteken naar de Viaductweg, dan 100 m naar het zuiden fietsen aan de westkant. Dit is weliswaar toegestaan, maar het is een onlogische en onveilige situatie. Er zou een oversteek voor fietsers moeten komen ter hoogte van de Hoge Hereweg.

We blijven deze punten onder de aandacht van de gemeente brengen.

Categorieën