“De groene as” in Vriezerbrug

B&W van Tynaarlo hebben een voorstel aan de gemeenteraad gedaan voor het tracé van doorfietsroute “de groene as” tussen Groningen en Assen langs of door het bedrijventerreintje Vriezerbrug. De Fietsersbond steunt het voorstel om uit de alternatieven te kiezen voor de route langs het Noord-Willemskanaal en de veiligheid bij de kruising met de Vriezerweg te garanderen door deze opnieuw in te richten.

Langzaam maar zeker begint er meer schot te komen in de realisatie van de doorfietsroute “de groene as” tussen Groningen en Assen. Her en der is er al een stukje gereed, bijvoorbeeld tussen Groningen-Zuid en Haren en ten noorden van Assen en er komen ook steeds meer voorstellen voor de overige delen.

tynaarlo, groene as, eind onlandseweg

Zo ook voor het tracé langs of door het bedrijventerreintje Vriezerbrug. In een rapport zijn hiervoor vier varianten vergeleken, waarbij de voorkeursvariant langs het kanaal loopt. B&W hebben voorgesteld deze variant te realiseren. Hiervoor zal het noodzakelijk zijn ter plaatse van de oversteek de Vriezerweg (N386) opnieuw in te richten en de snelheid van het autoverkeer te verlagen. Gezien de bebouwing aan weerszijden van de weg tussen de rotonde bij de carpoolplaats bij de A28 en de brug vinden wij het een voor de hand liggende oplossing om dit stuk weg bij de bebouwde kom te trekken.

tynaarlo, groene as, oversteek brug Vriezerweg

Binnen de gemeenteraad zet de VVD zich in om te kiezen voor een andere variant, namelijk niet langs het kanaal maar hiervan afbuigend via de Onlandseweg, langs het carpoolterrein, de rotonde bij de afrit van de snelweg A28 en vervolgens tussen het bedrijventerrein en de snelweg door via de beschermde historische Groningerweg terug naar het kanaal. Bij het propageren van deze route wordt sterk ingespeeld op het gevoel dat de oversteek over de Vriezerweg bij de brug niet veilig zou kunnen zijn. Op de foto is de huidige situatie bij de brug te zien.

Als Fietsersbond zijn we het hier niet mee eens, in onze ogen is een oversteek over de Vriezerweg bij de rotonde bij de afrit minstens zo gevaarlijk als bij de brug, terwijl er bij de brug maatregelen genomen kunnen worden om de snelheid omlaag te brengen door de weg opnieuw in te richten.

Wij vragen ons af of de bedoelingen van de VVD wel zuiver zijn en of deze partij niet gedreven wordt door wens de snelheid op de Vriezerweg op 80 km/h te houden en de aandacht voor het bedrijventerrein te vergroten, waarbij volgens geruchten ook persoonlijke belangen een rol spelen.

De Fietsersbond is voor de route langs het kanaal omdat deze aantrekkelijk, direct, snel en veilig is. Bijkomend voordeel is dat de historische Groningerweg ongestoord blijft. Om deze mening te ondersteunen hebben we op 22 september ingesproken in de gemeenteraad, zie hier.

Onze keuze wordt niet beïnvloed door het feit of er al dan niet een fietstunnel onder de Vriezerweg aangelegd kan worden, waarvoor de provincie Drenthe subsidie heeft aangevraagd. Deze tunnel, waarvan mogelijke realisatie nog maar de vraag is, zou immers in beide varianten ingepast kunnen worden.

Categorieën