Onderzoek Fietsnetwerk kwetsbare fietsers

De hoeveelheid en de verscheidenheid aan fietsers in Nederland neemt toe. Bezorgdiensten maken gebruik van zware vrachtfietsen en naast de gewone e-bikes zijn snelle fietsers op speed-pedelecs de laatste jaren in opkomst. Ouderen blijven dankzij de e-bike langer mobiel en in beweging. Echter zijn er geluiden dat deze ouderen en andere kwetsbare fietsers in toenemende mate last hebben van de drukker wordende fietsroutes.

Om te zorgen dat de verschillende soorten fietsers in de toekomst veilig en met plezier kunnen blijven fietsen moet er dus iets gebeuren. De gemeente Groningen is momenteel bezig met een nieuw integraal mobiliteitsplan en in de provincie Groningen wordt gewerkt aan een nieuw uitvoeringsprogramma fietsstrategie. Binnen deze beleidsvernieuwingen wil de Fietsersbond graag meedenken en de belangen van de fietsers behartigen.

Om de veiligheid en het fietsplezier van de fietser te waarborgen wordt er in de ‘Fietsvisie 2040’ van de Fietsersbond nagedacht over drie verschillende fietsnetwerken. Een netwerk voor snelle fietsers, een netwerk voor alle fietsers dat piekdrukte aankan, en een netwerk voor kwetsbare fietsers.

De studentenadviescommissie (SAC, https://www.sacgroningen.nl/) ondersteunt de afdeling van de Fietsersbond in Groningen, op basis van ervaring en expertise binnen fietsonderzoek, bij het in kaart brengen van een fietsnetwerk voor de kwetsbare fietser. Momenteel is er nog te weinig inzicht in hoe de verschillende doelgroepen het huidige fietsnetwerk van de gemeente Groningen ervaren. Vooral de kwetsbare fietser lijkt behoefte te hebben aan veilige en comfortabele routes in de stad. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar de behoeftes van deze kwetsbare fietser.

Binnen het onderzoek wordt gedefinieerd welke groepen als ‘kwetsbare fietsers’ gezien kunnen worden. Daarnaast worden de behoeftes van deze kwetsbare fietsers via literatuuronderzoek en interviews met experts onderzocht. De als gevaarlijk of ongemakkelijk ervaren locaties worden door een enquête geïnventariseerd. Objectief gevaarlijke punten binnen de gemeente Groningen worden op basis van bestaande gegevens in kaart gebracht. In dit onderzoek wordt ook voortgebouwd op onderzoek uit Amsterdam naar de ‘relaxte fietsroutes’. Met de resultaten wordt een routenetwerk ontworpen, geoptimaliseerd voor de kwetsbare fietser.

De genoemde enquête staat hier.

Categorieën