Een leven lang leren fietsen met Verkeerswijzer Groningen

door Foppe Jorna, één van de drie regiocoördinatoren die in de provincie Groningen de verkeerseducatie organiseren

Verkeerswijzer Groningen biedt scholen en inwoners kosteloos verkeerseducatie-activiteiten. Wij zijn een samenwerkingsverband van de gemeenten en de provincie Groningen met als doel het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Hiervoor werken wij samen met een groot aantal professionele partners, zoals de Fietsersbond. Ons motto: verkeer is een leven lang leren. Fietseducatie speelt van jong tot oud een belangrijke rol in het activiteitenprogramma.

Voor groep 3 en 4 van de basisschool is er de les Spelend leren fietsen. Kinderen leren de basis: vloeiend opstappen en zonder slingeren vertrekken. Via een parcours op het schoolplein oefenen ze het maken van een noodstop, achterom kijken en het hand uitsteken bij afslaan.

verkeerseducatie-1

Een vervolg hierop is de les voor groep 5 en 6. Het parcours op het schoolplein komt in iets uitgebreidere vorm terug en een aanvullend element is de fietsenkeuring. Kinderen keuren elkaars fiets en leren zo bewust stil te staan bij fietsveiligheid. Met hulp van een controlekaart stellen de kinderen vast of de fiets deugdelijk is: werkt de verlichting, zit het stuur goed vast, werkt de rem voldoende, etc..

Bij de oudere leerlingen verschuift het accent van de lessen. In groep 7/8 komt fietsbeheersing nog wel aan bod, maar de meeste aandacht gaat uit naar het gevaar van afleiding. In de brugklas staat afleiding zelfs centraal bij de les waarvan de naam alles zegt: ‘Mobiel in de hand, fiets aan de kant’. In een fietssimulator ervaren ze dat fietsen en het versturen van berichten niet samen gaan. Daarnaast is deze les tevens muziekles, want de leerlingen gaan swingend en rappend de klas uit met de volgende tekst: Nee ‘k ben niet gek ‘k gebruik mijn verstand. Mobiel in mijn hand, dus fiets aan de kant!

verkeerseducatie-2

Ook buiten het klaslokaal kun je onze fietseducatie tegenkomen. Langs het fietspad in de donkere maanden bijvoorbeeld, als op het belang van fietsverlichting wordt gewezen of tijdens een evenement waar je op de 3D-afleiding-bike kan stappen. Al fietsend beweeg je je voort door een Virtual Reality-wereld die je via een ‘oculus rift’ bril beleeft. Append op een echte telefoon (!) ervaar je vervolgens de consequenties van afleiding.

Bij onze educatie voor senioren komt het accent weer meer op fietsvaardigheid te liggen. In de fietsclinic voor 70-plussers leren de deelnemers dat ze meer moeten spelen met hun versnellingen voor een betere balans. Daarnaast oefenen ze met behendigheid en links afslaan: een onderdeel van het fietsen dat lastiger wordt met het klimmen der jaren.

Zie www.verkeerswijzergroningen.nl voor meer informatie over onze activiteiten.

Categorieën