Ontwikkelingen Kop van Drenthe

De afgelopen tijd zijn we in de Kop van Drenthe met veel onderwerpen bezig geweest.

Rotonde Norg

We waren aanwezig bij een schouw van de rotonde in Norg aan de Eenerstraat. Bewoners van de aanliggende wijk willen graag dat de voorrang voor fietsers op deze rotonde weer teruggedraaid wordt omdat ze vinden dat de situatie er onveiliger op is geworden. De gemeente wil hier vooralsnog niet in meegaan, maar is wel bereid om extra verkeersborden te plaatsen. Wij zijn het hierin met de gemeente eens. Gemeentelijke (en landelijke) uniformiteit van verkeersregels is belangrijk en het echte probleem ligt ook hier voornamelijk bij het gedrag van de automobilist.

Herijking Fietsnetwerk Drenthe

De provincie Drenthe is gestart met een project dat ze ‘herijking van het fietsnetwerk’ noemen. Het gaat hierbij om zowel het utilitaire als het recreatieve netwerk. Wij zijn als belangenbehartiger van de fietser uitgenodigd om hieraan bij te dragen. We hebben onlangs deelgenomen aan de eerste workshop voor de regio Noord-Drenthe. Eén van de hieruit voortgekomen conclusies is dat er een goede utilitaire verbinding ontbreekt tussen Norg en Assen. Binnenkort vindt de tweede workshop plaats.

HOV Centrum Roden

De gemeente heeft de plannen rond het traject voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het centrum Roden weer aangepast. Voor fietsers is vooral het feit van belang dat de rotonde Julianaplein gehandhaafd blijft en niet vervangen wordt door een T-kruising. De rotonde is momenteel een van de gevaarlijkste plekken in ons gebied. We zijn dus zeer benieuwd welke maatregelen getroffen gaan worden om dit te verbeteren. Binnenkort vindt over de nieuwe plannen een inloopbijeenkomst plaats waar we zeker kritische vragen zullen stellen.

Transferium De Punt

transferium-de-punt

In juli heeft de afdeling Kop van Drenthe een Zienswijze n.a.v. Aanleg Transferium De Punt ingediend bij de gemeente Tynaarlo, net als twaalf anderen. Dit transferium is nodig, vindt vooral de provincie Drenthe, voor minder verkeer naar/in de stad Groningen en om de stad te ontlasten van het autoverkeer i.v.m. ombouw zuidelijke ringweg. Het eerste plan behelsde een enorme parkeervlakte bij de rotonde De Punt, Burgemeester J.G. Legroweg / Groningerstraat. Vanwege de vele bedenkingen heeft de provincie de plek een beetje verkleind, en verplaatst naar de bosrijke oksel van de afrit A28 vanuit Assen.
Onze Zienswijze is gericht op het fietsverkeer en niet op de overbodigheid van weer een parkeervlakte, weer in het openbare groen. In elk geval wordt er bij de aanleg van Transferium De Punt een beetje rekening gehouden met de fietser doordat er parkeervoorzieningen voor de fiets worden gerealiseerd en de eventuele Doorfietsroute Assen – Groningen vv wordt meegenomen.
We maken ons grote zorgen over het onaantrekkelijk en gevaarlijker maken van het doorgaande fietsverkeer Glimmen – De Punt vv. De fietser wordt sterk benadeeld door vooral de aanleg van twee extra rotondes waarop het andere verkeer voorrang krijgt en waardoor fietsers eventueel steeds moeten stoppen en om moeten rijden. Hier lijkt het belang van prettig en veilig fietsen geen waarde gekregen te hebben. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als de rotondes zo worden ingericht dat de fietsers ook voorrang krijgen. Zogenaamde gedeelde verantwoordelijkheid voor toepassen verkeersregels. Wij pleiten er in de Zienswijze dan ook sterk voor de fietsers niet te laten omrijden, maar om de huidige korte(re) en rechte route langs de Groningerweg te handhaven. Ook kan de extra afslag vanaf de A28 richting Glimmen/De Punt prima (definitief) vervallen, want het autoverkeer kan makkelijk via de rotondes rijden. Deze bypass betekent voor fietsers nog weer eens een keer oversteken, ook nog eens op een plek waar het snelverkeer hoge snelheid zal hebben omdat het nog maar halverwege de afrit is.
Verder vinden we OV-fietskluizen bij de fietsenstalling gewenst. Er kan ingespeeld worden op de populariteit van de elektrische fiets door oplaadpalen te plaatsen. Natuurlijk vinden we een mogelijkheid een (elektrische) fiets te huren van groot belang. Ook vragen wij aandacht om voorzieningen aan te brengen zodat regenwater niet over fietspad hoeft weg te stromen en langs de fietspaden -indien van toepassing- vergevingsgezinde randen aan te brengen.
Door de stikstofproblematiek is ook dit project opgeschort vanwege een nabijgelegen Natura2000-gebied. Zodra de gemeente Tynaarlo meer weet “hoe om te gaan met een toename van stikstofdepositie” krijgen we meer informatie over de behandeling van onze Zienswijze.

Autoverkeer in de Onlanden

Het autoverkeer in De Onlanden blijft een probleem. Onlangs is er een dodelijk ongeluk gebeurd op de smalle polderweg met een vrachtwagen en een fietser. De uitslag destijds van de enquête was duidelijk. Autoverkeer uit het natuurgebied en alleen de uitkijktoren nog met auto bereikbaar vanuit één punt. Dus geen doorgaand autoverkeer meer. Een kleine groep mensen is het hier niet mee eens. De weifelachtige wethouder lijkt de uitslag van de enquête naast zich neer te willen leggen.

Tot slot ...

… is zeer onlangs de tunnel onder de N372 aan de Brunlaan geopend. Die is niet alleen nuttig, maar ook heel mooi geworden. De wanden zijn beschilderd met thema’s uit het omliggende natuurgebied De Onlanden. Hieronder een fragment van die wand.

fietstunnel-brunlaan

Categorieën