Provinciaal coalitie-akkoord gunstig voor de fiets

07-provinciaal-coalitieakkoord

In de afgelopen bestuursperiode werd de provinciale Fietsstrategie opgesteld, een prima beleid, dat door Fleur Gräper met verve werd verdedigd. Alleen de zekerheid van voldoende budget was er toen niet. Daarom hebben we in de verkiezingstijd flink gelobbyed voor veel meer structureel budget in de volgende periode. We hielden vlak voor de verkiezingen nog een fietsdebat in wielercafé Spaak met vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen. Groenlinks, ChristenUnie en D66 kwamen met een openbare verklaring waarin ze stellen veel meer geld voor de fiets te willen reserveren. Na de provinciale verkiezingen bleek er redelijk snel een ‘groen’ college te kunnen komen. En nu blijkt het coalitie-akkoord zo te zijn, dat er inderdaad een flinke structurele verhoging van het budget voor de Fietsstrategie komt. Fleur Gräper houdt de portefeuille Verkeer en Vervoer, dus geen verrassingen op dat front. Prima zo. Bij de actualisatie van het uitvoeringsprogramma zullen we weer betrokken worden. Wij zien het met vertrouwen tegemoet.

Categorieën