Brief aan de gemeenteraad van Groningen

Op woensdag 8 mei is het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer in de commissie Beheer en Verkeer van de gemeenteraad besproken. Naar aanleiding hiervan hebben wij een brief geschreven. Naar onze mening merken de fietsers op straat maar weinig van de standpunten van de gemeente “dat ingezet wordt op fietsen wanneer het kan” en dat “de fiets in de compacte stad hèt vervoersmiddel is voor de binnenstedelijke verplaatsingen”. De brief zal, samen met de brieven die wij aan de politieke partijen hebben gestuurd in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen jaar, de basis zijn voor onze inzet voor het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022, dat in de raad van komende september vastgesteld zou moeten worden.

pdf ⋅ 473 KB

20190506-Brief-Raad-def

Download

Categorieën