Ontwikkelingen in Noordenveld

In de gemeente Noordenveld neemt de fiets een belangrijke positie in. De afdeling Kop van Drenthe van de Fietsersbond wordt dan ook regelmatig uitgenodigd om mee te denken over nieuwe plannen, zowel voor de korte als voor de lange termijn.

Fietscorridor Roden - Groningen

Tellingen
werksessie

We hebben afgelopen december samen met een aantal andere belanghebbende partijen deelgenomen aan een workshop over de ‘Fietscorridor Roden – Groningen’. Deze workshop vormde de eerste stap binnen een project dat in opdracht van o.a. de gemeente Noordenveld wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco. Doel van de workshop was om de kwaliteiten, kansen en knelpunten in kaart te brengen van het fietsnetwerk tussen Roden, Peize en Groningen. Het resultaat wordt momenteel uitgewerkt tot een lijst van kansrijke scenario’s.

Deze scenario’s zullen in een binnenkort te organiseren tweede workshop worden beoordeeld, waarna voorkeursscenario’s zullen worden vastgesteld. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot concreet beleid.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer traject

Traject

Op de kortere termijn spelen de plannen rond het HOV-traject in het centrum van Roden. Hier zijn we onlangs door de gemeente over bijgepraat. Tijdens onze fietstocht afgelopen oktober met de wethouder hebben we hier al uitgebreid bij stilgestaan. Met de toen geplande fietsvoorzieningen rond het herontworpen busstation waren we destijds niet zo blij, maar in de nieuwste plannen is de stallingscapaciteit gelukkig weer vergroot en worden de stallingen weer overdekt. Over de veiligheid voor fietsers op het HOV-traject in het 30-kilometergebied tussen de Groningerstraat en de Leeksterweg hebben we nog wel enige twijfels. Hoe veilig kunnen fietsers straks bijvoorbeeld linksaf slaan?

Basisfietsplan Noordenveld

Utilitair-fietsnetwerk-Norg

Zeer onlangs is het ‘Basisfietsplan Noordenveld’ verschenen, met als ondertitel ‘Op weg naar dé fietsgemeente van Noord-Nederland’. Citaat uit het rapport: “Dit basisfietsplan geeft inzicht in de opbouw van het utilitaire fietsnetwerk en de bijbehorende inrichtingskenmerken. Het netwerk is hierop getoetst en daaruit volgen aanbevelingen. Met dit plan heeft de gemeente Noordenveld dan ook een instrument in handen om aanvullende investeringen in het fietsnetwerk op een zo efficiënt mogelijke manier in te zetten.”

De details hebben we nog niet kunnen bestuderen, maar het feit alleen al dat zo’n plan er ligt vinden we heel positief.

Categorieën