Ledenraad 2 februari: Fietsvisie 2040 en Speed pedelec

Op de Ledenraad – het hoogste orgaan van de Fietsersbond – van 2 februari 2018 werden twee belangrijke onderwerpen besproken: de Fietsvisie 2040 en het rapport over de speed pedelec. Tijdens de vergadering werd de nieuwe missie van de Fietsersbond vastgesteld:

“De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland en aan fietsgeluk voor iedereen.”

In de Fietsvisie 2040 wordt, uitgaande van hoe de wereld er in 2040 uit zou kunnen zien voor fietsers, beschreven wat er moet worden gedaan om dat te bereiken.

Fietsfamilie en Speed pedelec

Eén van de onderwerpen waarover in de ledenraad veel werd gediscussieerd is of de Fietsersbond alleen voor de “ouderwetse fietser” moet zijn, of voor de hele fietsfamilie. Onder de fietsfamilie vallen o.a. ook de snelle e-fiets speed pedelec en allerlei nieuwe soorten ‘bakfietsen’. Dat leverde de nodige discussie op. Immers, kan een voertuig op twee wielen met trappers, maar mèt een motor van 700 Watt (of meer) nog gezien worden als een fiets? Afgesproken is dat de Fietsersbond zich inzet voor de hele fietsfamilie.
Na de nodige discussie werd het voorgestelde standpunt van de Fietsersbond over de speed pedelec van kaders voorzien. Allereerst biedt het standpunt van de ECF (European Cyclists Federation) een prima houvast, zowel voor fietsers als speedpedelec-berijders. Het criterium is niet de onveiligheid voor de speedpedelec’ers op 50-km/u-wegen, maar de onveiligheid voor gewone fietsers als speedpedelec’ers toegelaten worden op fietspaden die daarvoor niet ingericht zijn. De ECF legt de verantwoordelijkheid voor een deugdelijke infrastructuur duidelijk neer bij de overheid.
De speed pedelec is volgens de wetgever een bromfiets. Afgesproken is dat de Fietsersbond niet gaat pleiten voor een aparte categorie, want dat zou – net zoals ooit de Spartamet de snorfiets inluidde – een probleem kunnen worden in de toekomst. De speed pedelec is onderdeel van de ‘fietsfamilie’, maar dan wel als een voertuig met een geel plaatje, net als een brommer.
Er is ook gepraat over de plek op de weg van de speed pedelec. Afgesproken is dat deze binnen de bebouwde kom in eerste instantie op de rijbaan is, maar dat uitzonderingen altijd gemaakt kunnen worden (‘maatwerk’) door wegbeheerders en ook door lokale afdelingen. Het gaat hier om een algemeen standpunt van de Fietsersbond, een richtlijn voor de afdelingen.

De meest kwetsbare fietser eerst

De Fietsvisie 2040 werd op bepaalde punten aangescherpt. In een handvest zal worden opgenomen dat het basisprincipe van de Fietsersbond blijft: de meest kwetsbare fietser op plaats één. Dat wat de Fietsersbond is, en wat de Fietsersbond uniek maakt, is dat de Fietsersbond dé vereniging in Nederland is die zich op allerlei manieren sterk maakt voor veilig en comfortabel fietsen. Met het opkomen voor de meest kwetsbaren krijg je meteen een fietsinfrastructuur waar het voor brede groepen goed toeven is. En hierop moet en kan de Fietsersbond zich krachtig profileren.
Ook zal er in de Fietsvisie een paragraaf in worden opgenomen hoe om te gaan met eventuele belangentegenstellingen tussen leden van de fietsfamilie. Verder zullen in het stuk, als wijziging op de conceptversie, niet alle duurzaamheidsdoelen van de VN worden opgenomen, maar alleen die doelen die betrekking hebben op het fietsen. Ook ten aanzien van de verhouding tussen voetgangers en fietsers in de drukste winkelgebieden is afgesproken dat hier per afdeling sprake kan zijn van maatwerk.
Tot slot van deze beknopte bloemlezing is afgesproken dat de Fietsersbond zich niet gaat inzetten op het bevorderen van het aantal deelfietsen, maar wel op het gebruik ervan. Daarmee werd de Fietsvisie 2040 vastgesteld. Naar verwachting in de loop van maart zal een definitieve versie op de website van de Fietsersbond te vinden zijn.

Categorieën