Projecten in de stad

Zernike

Samen met de RuG en de Hanzehogeschool werkt de gemeente Groningen aan het verbeteren van de infrastructuur op het Zernike complex. Samen met de projectleider hebben we de plannen doorgenomen. Hierbij hebben we geconstateerd dat er veel rekening wordt gehouden met de positie van de grote stromen fietsers die er in dit gebied zijn; op diverse punten hebben we ervaring uit de dagelijkse praktijk ingebracht. Hiermee zou bij de uitwerking rekening gehouden worden. Verder hebben we (o.a.) gehoord dat de ‘gekke kronkel’ achter om het entreegebouwtje op termijn weer wordt rechtgetrokken vóór het gebouwtje langs, maar dat deze vanwege verkeersveiligheidsoverwegingen gedurende de bouw van de “FeringaBuilding” blijft zoals het nu is.

Voor meer informatie, zie https://campus.groningen.nl/about-campus-groningen/campus-bereikbaar/opvallende-bouwprojecten/zernikelaan.

05-projecten-in-stad-Zernike-01

Categorieën