Overleg met gemeente Tynaarlo

Op 5 december, tussen de Sinterklaasperikelen door, is de afdeling Kop van Drenthe op bezoek geweest bij de gemeente Tynaarlo. Hier hebben we gesproken met wethouder Henk Lammers en Herman Kolker, de verkeersambtenaar.

Ambities groter dan programma
De ambities die bij de verkiezingen werden verwoord zijn nauwelijks terug te vinden in het collegeprogramma. Ook hebben ze net als de meeste kleine gemeentes geen fietsbeleid. Wel wil de gemeente aanhaken bij het fietsbeleid van de provincie en maken ze een meerjarig uitvoeringsplan.

Verbetering fietspaden
Drie fietspaden staan op de nominatie om te worden verbeterd: de hoofdweg van AH naar centrum Eelde, die nodig om verbetering vraagt; het fietspad tussen Zeegse en Tynaarlo en natuurlijk de Fietssnelweg Assen-Groningen.
Voor de verbetering van fietspaden wacht de gemeente op de vervanging van riolering of andere wegwerkzaamheden om de kosten te drukken.

Fietssnelweg Assen-Groningen
Er wordt nog volop gepraat met belangenbehartigers over de fietssnelweg Assen-Groningen. Maar omdat we dat vorig jaar ook al deden hebben wij gevraagd wat de planning is. Dit ligt echter voornamelijk bij de provincie, dus gaan we weer aanschuiven bij de provincie om hier meer over te horen.

kvd-fietspaaltjes

Vergevingsgezinde fietspaden
Tynaarlo stelt de veiligheid van de fietser voorop. Daarom hebben we de gemeente nogmaals gewezen op het belang van vergevingsgezinde fietspaden. We hebben met de gemeente afgesproken een overzicht te maken van obstakels (met name paaltjes) op fietspaden in hun gemeente. Mocht u in de gemeente Tynaarlo iets tegenkomen dat gevaar oplevert, maak dan een foto met positiebepaling en stuur deze op naar kopvandrenthe@fietsersbond.nl. Wij maken een overzicht zoals we ook voor Noordenveld hebben gedaan en bespreken dit met de gemeente.
De nieuwe projecten die er zijn voor de fietspaden worden volgens de CROW-richtlijnen ingericht. We hebben aangegeven hierin mee te willen denken.

Categorieën