Fietsroute Plus Groningen-Leek

‘even op de plank’ tot na de provinciale verkiezingen

Misschien leek het in de krant niet zo te zijn, maar: WIJ WAREN BLIJ met de uitkomst van de discussie in de Provinciale Statencommissie over de Fietsroute Plus Groningen-Leek. Een ruime meerderheid wil dat het budget van 8 miljoen euro beschikbaar blijft voor deze route en wil graag dat er een oplossing wordt gezocht voor de ontbrekende 3,5 miljoen. De meeste statenleden waren gecharmeerd van een combinatie met de geplande Zonnewal, aan de noordzijde van de A7, die de Oostwolders aan het ontwikkelen zijn, maar waardoor de route ook duurder wordt. Gemeente Leek wil de helft daarvan leveren, maar voor de rest blijft er een tekort. De provincie gaf daarom aan het oorspronkelijk gereserveerde geld mogelijk te gaan investeren in een andere nader te bepalen route.

Wij (Bart van der Grinten heeft dat gedaan) hebben bij de commissie ingesproken dat wij vinden dat het geld voor deze route beschikbaar moet blijven en niet naar een andere route moet worden overgeheveld. De Zonnewal vinden wij een heel sympathiek initiatief, maar wij vinden dat de route niet afhankelijk moet worden van het al of niet doorgaan van de Zonnewal.

De discussie over noord of zuid van de A7 en de consequenties voor het budget wordt nu verschoven naar het voorjaar. Dan zijn er provinciale verkiezingen geweest en zitten er nieuwe gemeentebesturen in Leek (is dan gemeente Westerkwartier) en Groningen. Met de nieuwe collegeprogramma’s zijn er ook nieuwe kansen. Ook de gemeente Groningen, die natuurlijk gewoon belang heeft bij een betere fietsontsluiting van Westpoort (want dat gebeurt in de noordelijke variant), kan dan mogelijk inspelen op een bijdrage in de kosten. Dat zat er tot nog toe niet in.

fietsrouteplus-groningen-leek

Categorieën