Fietsersbond niet blij met afblazen Fietsroute-Plus Groningen-Leek!

Op 21 november wordt er in de provinciale statencommissie vergaderd over het lot van de Fietsroute-Plus Groningen-Leek. Grote kans dat hij helemaal niet doorgaat. Voorafgaand daaraan, kan tussen 16 u en 17.30 met de statenleden worden gesproken. Wij gaan erheen. Wie het belangrijk vindt dat de route er toch komt: ga ook naar die bijeenkomst en laat horen dat hij nodig is!! Locatie Atrium, provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen.

Wat is er aan de hand? Het was al volop in het nieuws: er is een “pat”-(geen pad)-situatie ontstaan over de Fietsroute-Plus Groningen-Leek. De provincie Groningen en gemeente Leek zijn het namelijk niet eens over de keuze van de voorkeursvariant.

Fietsrouteplus-Groningen-Leek

De provincie kiest (net als de andere leden van de stuurgroep: gemeente Groningen en gemeente Noordenveld) voor het opwaarderen van het pad ten zuiden van de A7 (oranje op het kaartje). Gemeente Leek ziet dat niet als een zinvolle besteding van het geld en wil het pad langs de noordkant van de A7 laten lopen (zwart op het kaartje), om Oostwold daarmee een fietsverbinding naar Stad te geven, en vanwege de mogelijke combinatie met een ‘zonnewal’. De bewoners van Oostwold zijn actief met het zonnewal-initiatief, en willen beslist de route aan de noordkant hebben (zie dit bericht inclusief video). Die variant is – nog afgezien van de zonnewal zelf – 3,5 miljoen duurder: 11,5 in plaats van 8 miljoen, door extra grondaankopen en doordat er twee tunnels nodig zijn. Leek wil de helft van die 3,5 miljoen leveren, maar voor de andere helft heeft de provincie geen middelen. Gemeente Leek ziet de meerwaarde van het pad aan de zuidkant niet in en pleit voor uitstel van de beslissing, in de hoop dat er ergens extra geld vandaan komt. Het provinciaal bestuur vindt het onverantwoord om het nu gereserveerde geld zo lang ongebruikt te laten liggen, wil geen uitstel, en stelt voor om het gereserveerde geld dan te gaan gebruiken voor andere, nog nader in te vullen fietsroutes.

Het draait er dus straks op uit dat de Plusroute Groningen-Leek, waar jaren op gestudeerd is,  wordt afgeblazen.

Op 21 november (verkiezingsdag in veel Groninger gemeenten) tussen 16 u en 17.30 kunt u nog met de statenleden hierover praten. Locatie Atrium, provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen.

Categorieën