Noordenveld: op de fiets met de wethouder

Het lijkt een traditie te worden om als afdeling Kop van Drenthe elk halfjaar een fietstocht te maken met de wethouder van Noordenveld. Een teken van het goede fietsklimaat in deze gemeente.

Op 3 oktober 2018 was het weer zo ver. Wethouder Alex Wekema, vergezeld van zijn verkeersambtenaren Rubert Enter en Frank Bouma, en een zestal actieve fietsersbondleden, waaronder de voorzitter van de afdeling Drenthe, verzamelden zich bij het gemeentehuis. De rit voerde ons ditmaal door Roden. Op een aantal interessante locaties stapten we af om de situatie te bediscussiëren. Hierbij was het een afwisseling van vooruitkijken en evalueren.

Bron: twitter.com

Als eerste keken we vooruit bij het Julianaplein, de bushalte en het tussengelegen traject. Hier wordt begin volgend jaar begonnen met een grootschalige aanpassing in het kader van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Het Julianaplein wordt omgebouwd tot een T-splitsing. Om het verdwijnen van de huidige rotonde kan niemand rouwig zijn en zeker de fietsers niet. Hij is nu wel erg gevaarlijk. De bushalte wordt ingrijpend aangepast en wordt een echte ‘hub’. Wat ons zorgen baart zijn de plannen om de nieuwe fietsenstallingen niet meer overkapt te maken. Op dit moment zijn ze dat wel. De overkappingen worden weggehaald “omdat het niet zou passen in het kwaliteitsplan voor dit gebied”. Het moet een gebied worden met veel groen, maar de kwaliteit van de fietsvoorzieningen gaat er op deze manier flink op achteruit. Zijn groen en overdekte fietsenstallingen niet goed te combineren? We houden de vinger aan de pols, ook bijvoorbeeld ten aanzien van de plaatsing van (voldoende) elektrische laadpalen.

Zie hieronder de schets van de toekomstige situatie:

18007-002-101-SIT-HOV-RODEN-C11-BLAD-1-Groot

Wat betreft het traject tussen het Julianaplein en de bushalte maken we ons zorgen over de veiligheid voor de fietser. De weg wordt redelijk smal, waardoor het de vraag is of er voldoende ruimte overblijft voor fietsers, zeker als bussen of andere grote voertuigen elkaar daar tegenkomen. Hieronder een aantal impressieschetsen:

We vervolgden onze weg langs de busroute, waarbij we op de Leeksterweg konden profiteren van de nieuwe, brede fietssuggestiestroken. Daarna ging het naar de rotonde Maatlanden / Slotlaan, waar we mooi in de voorrang konden oversteken. De conclusie was dat dit een succesvolle aanpassing is geweest.

Even later reden we over het fietspad door het Natuurschoonbos. Dit is een druk bereden (en belopen) pad, zowel recreatief als utilitair (scholieren tussen Roden en Leek). De kwaliteit van het asfalt laat te wensen over; er moet vaak lapwerk aan worden verricht. Er zijn plannen om delen van het fietspad in beton uit te gaan voeren. Hulde.

2018-10-03-15.13.48-Groot

Het volgende evaluatiepunt was de aanpassing aan de Esweg tussen Nieuw-Roden en Roderesch. Directe aanleiding voor de aanpassing was de fusie tussen de scholen van Roderesch en Nieuw-Roden. De veiligheid lijkt hier zeker verbeterd te zijn, ondanks het feit dat door ruimtegebrek niet de ideale oplossing gerealiseerd kon worden. Evaluatie met de school ‘De Poolster’ en de plaatselijke bewoners gaat nog plaatsvinden.

Via via bereikten we een volgende succesvol aangepaste locatie: de in de voorrang gebrachte fietsoversteek over de Roderweg bij de Maatlanden en Stinsenweg. We vervolgden de tocht over het fietspad langs de Maatlanden, waar we ons verbaasden over de gekozen oplossing voor de regenwaterafvoer naast het pad. Dit maakt de situatie minder ‘vergevingsgezind’, zoals dat zo mooi heet: als je een beetje te veel gaat slingeren, wat altijd kan gebeuren, kun je lelijk in de goot belanden. Maar het fietspad is gelukkig mooi breed en hopelijk zullen alle fietsers op het (niet helemaal) rechte pad blijven.

De laatste stop was bij de vorig jaar voor fietsers in de voorrang gebrachte rotonde Maatlanden / Hofstedenlaan / Bevrijdingsplantsoen. Dit is een eenrichtingsrotonde, maar twee van de vier oversteken worden vaak tegen de officiële richting in bereden. Het alternatief om driemaal over te steken in plaats van eenmaal wordt door de meeste fietsers om begrijpelijke redenen niet gekozen. De gemeente is niet van plan om iets aan de situatie te veranderen; ze gedogen liever de huidige verkeers­overtredingen. Wij zouden aan een tweerichtingsfietspad de voorkeur hebben gegeven, al zien we wel in dat ook dit geen ideale situatie zou hebben opgeleverd.

Volgend voorjaar weer!

Categorieën