Speerpunten gemeenteraadsverkiezingen Groningen

november 2018

In Groningen stad gaat het al best goed, maar voor de toekomst zal het ambitieniveau voor de fiets opgeschaald moeten worden. Er is immers volop sprake van nieuwe (technologische) ontwikkelingen op fietsgebied en daarop moet in de komende jaren ingespeeld worden, zodat de stad dan klaar is voor toekomstige fiets- en andere vervoersvarianten, inclusief het fietsparkeren.

Naar onze mening zal volop ingezet moeten worden op de volgende vijf punten:

  1. 30 is het nieuwe 50: om de verkeersveiligheid verder te vergroten is het gewenst dat zoveel mogelijk autogebieden omgezet worden naar 30 km/u. Hierdoor kunnen nieuwe vormen van snel en schoon (fiets)vervoer beter samen met auto’s de weg gebruiken. Verder pleiten wij ervoor om een discussie te starten om de openbare ruimte in te richten op snelheid in plaats van op type vervoermiddel.
  1. Om de druk van alle geparkeerde fietsen op de openbare ruimte te beperken zal er nu echt serieus geïnvesteerd moeten worden in meer en betere stallingsruimte die comfortabel (ook voor de nieuwe types fietsen) en toegankelijk op maaiveldniveau is. In het centrum en de schilwijken dient ook aandacht te zijn voor inpandig fietsparkeren voor bewoners.
  1. Overstap tussen fiets en openbaar vervoer dient beter gefaciliteerd te worden. Bij alle bushaltes buiten het centrum zouden goede stallingsmogelijkheden moeten komen.
  1. Naast een verdere toename van het fietsgebruik zien wij ook een toename van het gebruik van deelfietsen. Of dit per saldo leidt tot een toe- of afname van het totaal aantal fietsen kunnen wij niet voorspellen, maar de plannen dienen hier robuust voor te zijn.
  1. Obstakelvrij fietsen zou meer moeten inhouden dan alleen het weghalen van paaltjes; routes dienen echt op comfort ontworpen te worden met een minimum aan verkeersregelinstallaties (liefst geen) en drempels, met ruime bochtstralen, etc.

Categorieën