Nieuws uit Oldambt

Afdeling Oldambt wil meer en veiliger fietsroutes op het platteland en heeft de wethouder in een gesprek gevraagd de aanpak van een fietsroute over de Kerkelaan tussen Nieuwolda en Midwolda te versnellen. In enkele buurgemeenten zijn al meerdere landbouwwegen afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Dat is een relatief goedkope en effectieve maatregel die de aankoop van grond voor fietspaden overbodig maakt. Het doorgaande autoverkeer tussen Nieuwolda en Midwolda kan zonder problemen over de nabij gelegen provinciale weg rijden. Overleg met de dorpsorganisaties is inmiddels aangekondigd.

Afdeling Oldambt is nog in afwachting van het Mobiliteitsplan van gemeente Oldambt. Meer dan een jaar geleden beloofde het college een Mobiliteitsplan te zullen opstellen als uitwerking van de Omgevingsvisie. Het plan is naar verluid in concept gereed, maar moet formeel het licht nog zien.

06-Oldambt

Tenslotte kregen we de afgelopen maand een melding over maaisel dat na het maaien op fietspaden waait en langdurig blijft liggen (zie foto). Oorzaak is dat het maaisel niet wordt geruimd. De vegetatie wordt geklepeld, blijft liggen en waait vervolgens in de randen van fietspaden. Een ideale voedingsbodem voor jonge plantjes om te kiemen. Op enkele plaatsen zie je de problemen toenemen door verdere overgroei van de bermvegetatie. We hebben de gemeente hierop aangesproken, vooral ook omdat fietspaden in Oldambt toch al niet breed zijn. Een veegbeurt na het maaien is wel het minste dat er moet gebeuren.

Categorieën