Zuidelijke Ringweg

Maart 2017 - Nieuwe zienswijze

Schets-Zuidelijke-Ringweg

De bouwcombinatie Herepoort, die de werkzaamheden van de ombouw van de ring Zuid gaat voorbereiden en uitvoeren, heeft een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor ‘aanleggen tijdelijke infrastructuur langs N7 ten behoeve realiseren aanpak Ring Zuid’.

De Fietsersbond heeft deze aanvraag bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat hierin totaal geen aandacht is voor de fietsers, die niet de aanleiding waren voor de ombouw maar er wel heel veel last van zouden kunnen hebben. Daarom hebben we een zienswijze ingediend waarin we betogen dat de omgevingsvergunning expliciet eisen moet stellen aan tijdelijke voorzieningen voor het fietsverkeer en waarin wij verzoeken deze eisen erin op te nemen. De zienswijze is hier in te zien.

Zomer 2016 - Hoe worden omleidingen leuk?

Zuidelijke RingwegNa jaren van alleen maar praten en schrijven over de aanpak van de Ring Zuid, gaan nu de werkzaamheden van start. Dat begint in zomer 2016 met het verleggen van leidingen. Diverse omleidingen, ook voor de fietsers, zullen het gevolg zijn en dat zal jaren duren. Groningen Bereikbaar, de organisatie die in het leven is geroepen om te zorgen dat Groningen Bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden, heeft de Fietsersbond nu om advies gevraagd: Hoe maken we (om)fietsroutes veilig, aantrekkelijk en leuk voor fietsers?

Let de komende periode op de omleidingen voor fietsers. Geen betere terugkoppeling dan door kritische Fietsersbondleden. Hoe ervaart de fietser het? Aan welke maatregelen moet Groningen Bereikbaar denken? Hoe zou je het willen hebben? Geef ideeën alvast door op groningen@fietsersbond.nl. En kom na de zomer, op 28 september, naar de thema-avond. Daar komt Groningen Bereikbaar vertellen over de eerste ervaringen en plannen voor verdere omleidingen. Dan gaan we samen bedenken hoe het vervolg zo aangenaam mogelijk wordt voor de fietser.

De gemeenteraad wil – heel terecht – meer aandacht voor de fiets. Groningen Bereikbaar komt, samen met gemeente en provincie, in actie om frustraties bij (om)fietsroutes zoveel mogelijk te beperken. Zij kijken naar de (om)fietsroutes, borden en naar de informatievoorziening aan fietsers. Vanaf 2017 gaat de zuidelijke ringweg op de schop, maar dat begint al in 2016 met het verleggen van leidingen. “Hoewel we er alles aan zullen doen om overlast zoveel mogelijk te beperken, betekent dit hinder, niet alleen voor automobilisten, maar ook voor fietsers. Wij vinden het belangrijk dat fietsers zowel voor als tijdens werkzaamheden goed worden geïnformeerd en dat zij indien nodig een veilige alternatieve route kunnen kiezen. We willen extra aandacht voor de beleving van de fietsers. Die willen ook weten waar ze aan toe zijn. De Fietsersbond is daarbij een waardevolle gesprekspartner.”, aldus Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar.

De aanpak van de Zuidelijke Ringweg heeft een eigen website: www.aanpakringzuid.nl, waar alle informatie over de plannen te zien is.

Die plannen hebben ook allerlei gevolgen voor de fietsers. Vanaf Laan Corpus Den Hoorn aan de westzijde tot aan de rotonde Skagerrak aan de oostzijde staan diverse wijzigingen van de fietsinfrastructuur op stapel. Onze projectgroep Zuidelijke Ring volgt  de plannen voor de aanpassingen en trekt aan de bel trekt als het niet goed dreigt te gaan voor de fietsers. Contactpersoon is Foppe Nieuwenhuis. Meedenkers zijn altijd welkom!

Op 10-10-2013 hebben wij een zienswijze over de toekomstige fietsinfrastuctuur Zuidelijke Ringweg ingediend (zie documenten hieronder). Alle inhoudelijke informatie is hierin terug te vinden.

Los daarvan hebben we op 27-11-2013 een zienswijze ingediend tegen de Ontwerp-omgevingsvergunning Helperzoomtunnel.

briefaanpakringzuid_mei_2015

zienswijze_aanpak_ring_zuid

bijlage_a_vrijheidsplein_l_springerlaan

bijlage_b_gotenburgerweg_kielerbocht

bijlage_c_maquette_hereweg_0